Consumentenbrief

Consumentenbrief beleggingsbeleid Mercurius Vermogensbeheer

In 2014 hebben de brancheorganisaties DSI, DUFAS, NVB, VBA, VV&A en VEOV het initiatief genomen om een ‘Handreiking Beleggingsbeleid Particulier Cliënten’ op te stellen. Begin 2015 is deze handreiking gepubliceerd evenals de bijbehorende ‘Consumentenbrief’.

In de Consumentenbrief staan vragen die een consument aan een vermogensbeheerder kan stellen over het door de onderneming gevoerde beleggingsbeleid.

1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Mercurius Vermogensbeheer haar dienstverlening?

Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van de organisatie? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere?

2) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert Mercurius Vermogensbeheer?

Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd?

3)  In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?

Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waarin wel of juist niet wordt gehandeld/belegd? Waarop is die keuze gebaseerd?

4)  Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?

Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie). Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta’s en het gebruik van geleend geld?

5)  Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen?

Hoe maakt de beleggingsonderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beinvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd?

6)  Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen?

Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol?

Scroll naar boven