Beleggingsbeleid

Mercurius verzorgt onafhankelijk vermogensbeheer, dat wil zeggen – is niet gelieerd aan derden. Het selecteert actieve beleggingsfondsen en houdstermaatschappijen. Beleggingen worden wereldwijd gespreid in obligaties-, aandelen-, en vastgoedfondsen, aangevuld met houdstermaatschappijen. Door de houdstermaatschappijen kunnen wij een private equity exposure aan de portefeuilles toe voegen. Onze portefeuilles bevatten grote, internationaal actieve bedrijven, aangevuld met snelgroeiende lokale ondernemingen. Hiermee vinden we een optimale balans tussen risico en rendement.

De actieve beleggingsfondsen waar we gebruik van maken, kenmerken zich door een toekomstgericht bedrijfs-en beleggingsbeleid waar duurzaamheid een essentieel onderdeel van vormt. Dit uit zich niet alleen in de keuze voor bedrijven die zelf duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, maar ook in het uitoefenen van de aandeelhoudersrechten zoals stemrecht om het beleid waar nodig en mogelijk, verder te verbeteren. Op deze manier wordt de kennis en expertise geïntegreerd in onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Duurzaamheid

Mercurius is zich ervan bewust dat duurzaamheid essentieel is voor toekomstige generaties. Dat vinden wij belangrijk en passen we ook toe in onze bedrijfsvoering en de dagelijkse beslissingen. Ons beloningsbeleid kent geen prikkels tot het nemen van extra risico’s. Dus ook geen duurzaamheidsrisico’s die gelieerd zijn aan een hogere omzet.

We drinken op ons papierarme kantoor fairtrade koffie, besparen veel kilometers door videoconferenties, en als we toch de weg op gaan, dan bij voorkeur elektrisch. We hebben al deze maatregelen genomen omdat we het leuk en nuttig vinden, maar ook omdat het onze productiviteit enorm verbetert. Bovendien komen we ook als gebruiker in contact met heel interessante bedrijven waarin we beleggen zoals Zoom, Adobe en natuurlijk Microsoft. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Ook bij elke beleggingsbeslissing speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Mercurius belegt in fondsen en houdstermaatschappijen. De meeste fondsen worden beoordeeld op duurzaamheid door Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Het beleid van Mercurius is, om bij gelijke geschiktheid een fonds met de hoogste duurzaamheidsscore te kiezen.

De kosten van onze dienstverlening zullen vooralsnog niet stijgen door de duurzaamheidsverplichtingen onder SFDR.

Classificatie van producten

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) vereist dat Mercurius haar producten classificeert op basis van de duurzaamheid van hun beleggingen. Hoewel Mercurius zeer grote waarde hecht aan duurzaamheid, zowel in haar dagelijkse optreden als in haar beleggingen, classificeert Mercurius haar vijf portefeuilles (defensief, gematigd defensief, neutraal, gematigd offensief en offensief) als ‘producten die niet als duurzaam worden gepromoot’. Wanneer er meer sustainability data beschikbaar is en kwantitatieve analyse uitwijst dat de portefeuilles daadwerkelijk een meetbaar ‘duurzaam’ karakter hebben, zal Mercurius niet nalaten die als zodanig aan te wijzen.