Financieel plan als houvast

Voor een aantal van onze relaties hebben onze financiële planners Erik Ligtenberg en Tim Blom een financieel plan opgesteld. Groot voordeel is dat u hiermee inzicht krijgt in de huidige en toekomstige financiële positie. Dit betreft zowel de inkomens- als de vermogenspositie.

Met een integrale benadering is in kaart gebracht welke inkomsten en uitgaven er in het verschiet liggen. Specifiek is ook in beeld gebracht wanneer er dotaties of onttrekkingen zullen plaatsvinden ten aanzien van het vermogen. Zowel op de korte termijn als op de langere termijn. Hieronder een voorbeeld:

Door de benodigde onttrekkingen voor de korte termijn niet te beleggen, wordt u niet gedwongen uw effecten op het laagste punt in deze hectische markt te verkopen. Want de beste manier om niet uw aandelen gedwongen te hoeven verkopen, is om ervoor te zorgen dat u niet in die positie komt.

En als u niet in die positie komt, betekent dit dat u iets ontzettend essentieels aan het doen bent………….u “koopt tijd” voor het restant van uw vermogen. Wij noemen dit in ons vakjargon: “de horizon”. Dat is de periode dat u de middelen niet nodig hebt voor specifieke uitgaven. En als deze horizon lang genoeg is, dan geldt het onderstaande en profiteert u van de waardeontwikkeling op de lange termijn om zo uw doelen te realiseren:

Dit neemt overigens niet weg dat het belangrijk is dat er een actief beleid wordt gevoerd in de effectenportefeuille zelf. Dit is gewaarborgd in het beleid van Mercurius Vermogensbeheer en de actieve houding van de managers van de fondsen die in portefeuille zijn opgenomen.

Als aanvulling op het bovenstaande is het wel van belang hoe u uw vermogen structureert. Dit wordt een extra belangrijk aandachtspunt als we hier de voorgestelde wijzigingen in de belastingheffing van uw privé vermogen in betrekken. Dit betreft dus niet alleen uw effecten, maar ook uw spaargeld (en eventueel vastgoed). In de volgende nieuwsbrief gaan wij hier nader op in.

Scroll naar boven