All Aboard The Trump Train

Sinds de verkiezing hebben wereldwijde aandelenmarkten een flinke stijging laten zien. Obligatiebeleggers kijken tegelijkertijd tegen forse verliezen aan door oplopende rente.
Waar gaat de Trump Train Wall Street naartoe brengen?

Obama’s cadeau voor Trump

Om de kracht van de Trump-rally goed te beoordelen moeten we terug naar 8 november, de dag voor de Trump overwinning. De VS zijn een diep verdeeld land dat al jaren nauwelijks te besturen is door een patstelling tussen Democraten en Republikeinen. Broodnodige hervormingen worden geblokkeerd en de burgers worden al jaren geconfronteerd met een (te) matig herstel van de economie.  Werkgelegenheid stijgt weliswaar naar hoge niveaus maar burgers ervaren dat niet zo. Tijdens de regeerperiode van Obama blijft echte forse groei uit maar heeft Obama wel de economie gestabiliseerd na de grote economische crisis van 2008. Trump erft daarmee van Obama een goede economische basis (veel beter dan Obama kreeg overgedragen van Bush).

Einde aan de patstelling

Nu de Senaat, het congres en het Witte Huis alle drie in Republikeinse handen zijn eindigt de patstelling die de VS jaren in gijzeling hebben gehouden. Broodnodige hervormingen kunnen en zullen nu doorgevoerd worden. Uit de speeches, tweets en benoemingen die Trump sinds zijn verkiezing heeft gehouden en aangekondigd blijkt zijn daadkracht om in volle kracht vooruit te gaan met zijn programma zoals we van The Real Donald gewend waren. Democraten missen in de politieke arena de komende jaren de vuurkracht om Donald te stoppen. Los van politieke voorkeuren, dit biedt duidelijkheid en we schreven het al eerder, Beleggers zijn dol op duidelijkheid!

Belastinghervorming stuwt winsten

Een van de duidelijkheden is een aanzienlijke belastinghervorming. Niet alleen een (significante) verlaging van de belastingdruk, ook een gedwongen repatriëring van buitenlandse winsten voor Amerikaanse bedrijven staat op agenda. Geen belasting vakantie waar eerder over gerept werd, maar een belasting deportatie! Goed voor de staatkas maar ook voor beleggers die een verhoogde dividendstroom tegemoet kunnen zien.

Hoop op deregulering stuwt mee

Een van de speerpunten van Trump is deregulering. Als het Amerikaanse bedrijfsleven zich kan ontdoen van de verstikkende regelgeving dan kan het (eindelijk) haar winst laten groeien door aantrekkende omzetten in plaats van een mondjesmaat kosten reductie die we in de afgelopen jaren gezien hebben. Als ondernemer weet Trump als geen andere welke regels hij moet schrappen om groei te ontketenen. Deregulering van de banken lijkt nummer een, waarmee ook de kredietverlening weer op gang kan komen. Voor de banken zorgt de stijgende rente daarnaast voor een tweede winststuwer.

De stoelendans rally

In onze nieuwsbrief van 12 november schreven we al dat er een sectorrotatie op gang zou komen. De financiële sector leidt de rally, en in de eerste weken na de verkiezing waren het vooral industriële bedrijven die koerswinsten boekten.  In de afgelopen dagen zien we de rally echter in breedte toenemen. Ook technologiebedrijven en andere sectoren doen nu mee aan de stijgingen. Beleggers die jaren sceptisch zijn geweest over economisch herstel lijken nu niet langer aan de zijlijn te blijven staan en ook op de rijdende trein te springen. All aboard the Trump Train!

Winnaars en verliezers

Nu de eerste turbulentie van de Trump overwinning op Wall Street achter de rug is kan er ook een prognose worden opgemaakt voor de komende periode. Obligatiebeleggers lijken zich te moeten gaan wapenen tegen rentestijgingen, uiteindelijk overal in de wereld omdat inflatie stijgt. Ook in Europa ontkomen we daar niet aan. Grote winnaars zullen beleggers in Amerikaanse (en Japans, zie ander artikel in deze nieuwsbrief) aandelen zijn.

Hoe anticiperen we voor onze relaties?

We hebben enkele majeure aanpassingen in onze (model)portefeuilles doorgevoerd. In obligatieposities hebben we nog meer bescherming tegen stijgende rentes gezocht. Deze strategie lijkt te werken en in het lopende kwartaal waarin de benchmark een forse daling laat zien, dalen onze defensieve portefeuilles nauwelijks of laten een lichte stijging zien. In het aandelen gedeelte hebben we meer sector beleggingen in financiële waarden, infrastructuur en technologie toegevoegd, ten koste van enkele defensievere beleggingen waar we posities in verlaagden. In de komende nieuwsbrieven zullen we nader in gaan op de nieuwe posities die we ingenomen hebben.

Scroll naar boven