Een nieuw voorstel voor de BOX3 belasting – wat zijn de consequenties?

14-9-2019 – Vanwege de huidige lage rente ervaren veel spaarders het huidige stelsel momenteel als onrechtvaardig, omdat de huidige heffing over het inkomen uit sparen en beleggen niet aansluit bij de daadwerkelijke rente-inkomsten. Het kabinet heeft eerder al aangegeven hier onderzoek naar te willen doen en vorige week vrijdag heeft staatssecretaris Snel (Financiën) en nieuw plan gepresenteerd. Betekent dit alleen maar goed nieuws voor de spaarder?

Hoe zit dit nu?

De fiscus gaat er momenteel vanuit dat er rendement wordt gemaakt op het vermogen. Zij veronderstelt een bepaalde verhouding tussen sparen en beleggen. Daarbij gaat zij ervan uit dat u op spaargeld fictief 0,13% rendement krijgt en op beleggingen 5,6%. Hierbij is een gedeelte van het vermogen vrijgesteld van heffing. Deze verhouding wijzigt naarmate u meer vermogen heeft, aangezien de fiscus zich op het standpunt stelt dat u meer in beleggingen steekt naarmate het vermogen groter is. Het veronderstelde rendement wordt vervolgens voor 30% belast, terwijl dit rendement er voor de spaarders in feite niet is vanwege de lage rente.

Wat houdt het nieuwe voorstel in?

Vanaf 01-01-2022 is wordt de eerste € 400 aan rendement niet belast en wordt er door de fiscus gekeken naar de daadwerkelijke verdeling van uw vermogen. Voor de bepaling van de hoogte van het vermogen mag u uw schulden niet meer salderen. Wordt er alleen gespaard, dan betaalt u enkel belasting over de gemiddelde spaarrente. Aangezien dit gemiddelde momenteel op 0,09% ligt, is de eerste € 444.000 (of € 888.000 bij fiscale partners) onbelast. Over het gedeelte boven de € 400 betaalt u 33%. Ga er overigens maar niet vanuit dat een negatieve rente of een rendement onder de € 400 leidt tot een teruggaaf!

Beleggers

De effecten worden, samen met o.a. uw vakantiehuis en de onderhandse hypotheek aan de kinderen, beschouwd als “overige vermogen”. De fiscus gaat uit van het werkelijke bedrag aan overige vermogen, waarbij er geen sprake meer is dat een gedeelte van het vermogen wordt vrijgesteld. Over een fictief rendement van 5,6% wordt vervolgens 33% belasting geheven.

Conclusie

Bovenstaande plannen raken vooral de “kleinere beleggers” aangezien het heffingsvrije vermogen wordt afgeschaft. Daarnaast raakt het de “veilige beleggers” aangezien veilige beleggingen (denk aan staatsobligaties) momenteel nauwelijks iets opleveren. De obligatiebelegger krijgt onder dit nieuwe voorstel ook te maken met een fictief rendement van 5,6% waar 33% belasting over wordt geheven. Terwijl men dit rendement mogelijk niet heeft ontvangen.

Tot Slot

Naast het bovenstaande zijn er nog een aantal aandachtspunten die van toepassing kunnen zijn. De wijze waarop de (box 3) schulden worden meegenomen bijvoorbeeld. Mocht u willen weten welke consequentie het beoogde plan heeft voor uw persoonlijke situatie, neem dan gerust contact met ons op via info@mercuriusvermogensbeheer.nl

Scroll naar boven