AI Bubble?

Financiële markten zijn er voor de toekomst. Beleggen doen we immers niet voor het heden of het verleden, maar om de toekomstige waarde. Als beleggers verwachten dat die toekomstige waarde lager ligt, dan dalen de koersen. Als beleggers verwachten dat die hoger ligt, dan stijgen de koersen. Simpel, toch? En af en toe gebeurt er iets waardoor die verwachting snel wordt bijgesteld, zoals Covid, of een nieuwe belofte zoals kunstmatige intelligentie – ofwel AI. Sinds een paar maanden staat de beurs in het teken van AI. Alle betrokken bedrijven stijgen fors in koers. Ontstaat er een AI Bubble?

Kunstmatige intelligentie

In 1955 werd de term kunstmatige intelligentie voor het eerst in de literatuur gebruikt door John McCarthy. Hij definieerde het als \”een machine zich zo gaat gedragen dat we dat intelligent gedrag zouden noemen als een mens zich zo gedroeg\”. Inmiddels gaat het om gedrag van een machine dat de mens doet geloven met een andere mens te maken te hebben. En daarmee zou AI op sommige gebieden de functie van de mens over kunnen nemen.

En daarmee zou AI een volgende automatiserings- of efficiencyslag kunnen maken in de economie. Bepaalde werkzaamheden zouden over kunnen worden genomen door AI. Dat is een welkom vooruitzicht in een krappe arbeidsmarkt.

Gaming

De bakermat van de huidige AI-rally ligt bij chipmakers voor computerspelletjes. Voor deze toepassing zijn graphics processing unit chips nodig. Deze GPU kan een code gebruiken die computergestuurde tegenstanders van de menselijke speler aanstuurt. Nvidia en ARM zijn dominante spelers in dit veld en met name Nvidia leidt de AI rally op de beurs. Samen met Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla en Alphabet vormen ze de Magnificent Seven. Deze aandelen namen tot begin deze maand 90% van de stijging van de S&P voor hun rekening. Zonder deze aandelen zou de S&P dit jaar op een verlies hebben gestaan. Zeven aandelen die voor de stijging van een index van 500 aandelen zorgen: is dat geen AI Bubble?

\"AI
Robotic artificial intelligence technology smart lerning from bigdata. Machine learning AI with Digital Brain is learning processing big data, analysis information. ai technology industrial 4.0 control.

Duidelijke winnaars

De magnificent seven zijn de duidelijke winnaars van de AI-golf in de economie. Nvidia leidt omdat dit bedrijf de meest pure speler is in AI. Gelukkig heeft Mercurius Vermogensbeheer alle zeven aandelen in portefeuille. Scottish Mortgage Trust, Henderson Technology, Baillie Gifford en T-Rowe Price hebben allemaal meerdere spelers in positie waarmee we het zevental in positie hebben. Het gewicht in deze zeven aandelen bedraagt niet meer dan 5%, waarmee we dus prima gepositioneerd zijn voor de AI Bubble. In deze eerste fase van de AI-rally gaat het om de magnificent seven, de duidelijke winnaars. In een latere fase zal het om de nu nog onduidelijke winnaars gaan.

Onduidelijke winnaars

Op termijn gaan er veel meer winnaars zijn van AI. Productiviteit van bedrijven zal gaan stijgen en personeelstekorten kunnen worden verlicht door de inzet van AI in bijvoorbeeld de zorg. Ellenlange formulieren kunnen bijvoorbeeld makkelijker en efficiënter worden ingevuld. Maar ook kunnen ontwikkelingstrajecten van nieuwe producten aanzienlijk worden verkort. Welke bedrijven daar van gaan profiteren is nu nog moeilijk te zeggen, maar AI-chips zullen snel breder beschikbaar worden én goedkoper. Daarmee kan het ook veel breder worden ingezet.

Bubble to Burst?

Ja, de enorme koersstijgingen doen aan een bubbel denken. Toch kan deze rally nog wel verder doorgaan. AI kan door bedrijven al Microsoft en Tesla worden ingezet als onderdeel van hun software en daarmee een abonnementsvorm hebben. Als slechts een klein percentage van de gebruikers van Office 365 $5,- per maand meer gaat betalen voor AI (ChatGTP bijvoorbeeld), dan is dat een enorme omzetboost. Voor die gebruikers is het ook logisch om die extra kosten te maken, omdat de besparingen een veelvoud van die kosten zijn. En dat leidt weer tot enorme efficiencyslagen (kostenbesparingen) bij de gebruikers. Dit kan eenzelfde effect teweegbrengen als de komst van de personal computer. Als dat zo is, dan is het geen bubble to burst maar een bubble to boom! Onze portefeuille zijn er klaar voor!

Scroll naar boven