Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Fund

vervangt het Schroders Global Inflation Linked bond fund

[pl_button type=\”ol-link\” link=\”http://bit.ly/20170624GM-ES_PDF\” target=\”blank\”]Lees het als PDF[/pl_button]

Inflatie, welke inflatie?

In het vierde kwartaal van 2016 leek het er na de verkiezing van Trump op dat de wereld zich mocht opmaken voor de terugkeer van inflatie. Grote infrastructuurprojecten zouden de vraag naar grondstoffen doen toenemen en importheffingen zouden ook een inflatoir effect hebben. Dit, gecombineerd met een sterkere US-dollar en stijgende rente in de VS gaven een hoge inflatieverwachting. Nu, ruim 7 maanden verder, lijkt er eerder weer deflatie op de loer te liggen. Trump’s plannen komen door zijn gestuntel op andere vlakken niet op de behandeltafel en een dalende US-dollar en afbrokkelende olieprijzen doen de deflatoire rest.

At the same time, the economic expansion has yet to translate into stronger inflation dynamics

– Mario Draghi

Als er voorlopig geen inflatie komt…

Anticiperend op de terugkeer van inflatie namen we begin december een positie in het Schroder Global Inflation Linked Bond Fund. Dit fonds heeft positie in obligaties die gekoppeld zijn aan inflatie en dus een extra stijging laten als de inflatie oploopt. Maar goed als er dus voorlopig geen inflatie komt dan gaan we dus ook te weinig bijdrage krijgen vanuit dit fonds. In de periode van 1 januari tot 22 juni 2017 steeg dit fonds met 0,29% terwijl de totale obligatieportefeuille over die periode met ruim 2,15% steeg. Een te lage bijdrage van Schroder dus.

…kunnen we het geld beter alloceren.

En in de komende periode zien we geen terugkeer van inflatie. Olieprijzen zullen laag blijven en het stuntelen van Trump in Washington zorgt ervoor dat wetswijzigingen die tot inflatie kunnen leiden, uitblijven. Voor ons het moment om afscheid te nemen van de positie in Inflatie gerelateerde obligaties en op zoek te gaan naar kansrijkere beleggingen

Bieden bedrijfsobligaties uit opkomende landen uitkomst?

We heralloceren de middelen aan bedrijfsobligaties uit opkomende landen. Hier vinden we een goede combinatie van snelgroeiende bedrijven die nog behoefte hebben aan vreemd vermogen en daar respectabelere rentepercentages voor betalen.

Ook hier staat duurzaamheid hoog in het vaandel

Het Goldman Sachs EM Corporate Bond fund hanteert duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid. Dit resulteert in een duurzaamheidsbeoordeling door Morningstar die aan onze criteria voldoet. Hiermee verbetert de overall duurzaamheid van de portefeuille, bovendien verwachten we dat het rendement van het obligatiedeel van de portefeuille verder verbeterd. Op basis van onze modellen verwachten we een verbetering van 0,25% van de totale obligatieportefeuille. Dit zou een verbetering van 10% impliceren.

Positie in de portefeuilles

Het fonds belegt in obligaties van bedrijven als Comcel, een telecomprovider uit Colombia waar ook Carlos Slim een groot belang in heeft, Delek & Avner, dat in Israël offshore gasvelden exploiteert en Banco de Bogota.

[pl_button type=\”ol-link\” size=\”large\” link=\”https://www.mercuriusvermogensbeheer.nl/nieuwsbrief/\”]JA! Graag ontvang ik de visie updates[/pl_button]

Scroll naar boven