Hoe gaat het met de winsten?

Een update halverwege het cijferseizoen

[pl_button type=\”ol-link\” link=\”http://bit.ly/20170805Cijferseizoen_PDF\” ]Lees het als PDF[/pl_button]

Winsten schieten omhoog…

We zijn halverwege het cijferseizoen van het tweede kwartaal en er kan dan ook een tussentijdse balans worden opgemaakt. Inmiddels heeft 84% van de bedrijven in de S&P500 haar resultaten gepresenteerd en 72% van hen presteert boven verwachting. Gemiddeld stijgt de winst met meer dan 10%, dit voor het tweede opeenvolgende kwartaal dat de winststijging boven de 10% is. De vorige keer dat deze groei twee opeenvolgende kwartalen voorkwam was in 2011…

…met dank aan Trump…

Bureaus die de winstcijfers analyseren, bestuderen ook opmerkelijke zaken in persberichten of de toelichting. Zo werd ook geteld hoe vaak Trump genoemd werd in de toelichting. Hier is een significante daling te zien. Donald werd slechts 44 maal genoemd versus 181 keer bij de Q4 cijfers van 2016. Het lijkt erop dat bestuurders van bedrijven zich weer meer focussen op de “normale” omstandigheden die blijkbaar goed zijn.

…of gewoon aan de aantrekkende banenmarkt…

Op vrijdag 4 augustus kregen we ook sterke banencijfers over de maand juli uit de VS. Er werden 209.000 banen gecreëerd, de 82ste opeenvolgende maand van banengroei. De werkeloosheid is nu op een 16 jaars laagtepunt in de VS. Dit cijfer moet natuurlijk wel in perspectief gezet worden. Het is van belang om ook naar het participatiecijfer te kijken. Hoeveel procent van de beroepsbevolking is ook werkzaam of zoekend naar een baan. Dit percentage begint ook te stijgen evenals het gemiddelde uurloon. Een sterk en gezond teken. Dit is het gevolg van eerdere maatregelen zoals de aangekondigde loonsverhoging van Walmart waar we op 22 augustus 2015 in deze nieuwsbrief al overschreven. Die maatregelen zijn nu zichtbaar in de cijfers.

…of de lagere dollar…

In het afgelopen kwartaal gaf ook de daling van de USD een impuls aan de winsten van Amerikaanse bedrijven. Op 28 maart noteerde de USD 1,08 vs de Euro om afgelopen donderdag 1,18 te noteren. Een forse daling die de overzeese winsten van Amerikaanse bedrijven extra glans geeft. Toch is het effect hiervan beperkt. Als de valutawinsten gecorrigeerd worden dan blijven er nog steeds goede plussen over.

…maar bovenal de economie.

Boven alles is het de economie die goed aantrekt. Natuurlijk helpen korte termijn impulsen zoals een zwakkere valuta voor de export, of korte termijn overheidsbemoeienis, maar de lage rente in combinatie met goed geleide bedrijven lijken de belangrijkste drijfveren voor het herstel van de banenmarkt die op haar beurt weer inflatie teweeg kan brengen. Dit zou er voor moeten zorgen dat de FED minder twijfel moet hebben over het verhogen van de rente, en dat zou op haar beurt weer een hogere USD tot gevolg moeten hebben.

Wat doen we ermee in onze portefeuilles?

Aan het begin van dit kwartaal namen we, vooruitlopend op goede kwartaalcijfers, positie in iShares USA. Hierover schreven we in de vorige nieuwsbrief. Op basis van de sterke werkgelegenheidscijfers en de verwachting dat de FED de rente nu iets sneller kan gaan verhogen, verwachten we een licht herstel van de USD. De eerste reactie was vrijdag inderdaad in die richting. Dit zou de posities in de VS verder ten gunste moeten komen en het rendement van de portefeuilles verder moeten verbeteren. We verwachten hiermee onze voorsprong op de benchmarks verder te kunnen verbeteren.

[pl_button type=\”ol-link\” size=\”large\” link=\”https://www.mercuriusvermogensbeheer.nl/nieuwsbrief/\”]JA! Graag ontvang ik de visie updates[/pl_button]

Scroll naar boven