Cijfers van Hal: Wat zeggen ze?

Lees het artikel als PDF

Afgelopen donderdag publiceerde Hal Investments haar resultaten over 2017. Waar Hal in voorgaande jaren altijd sterke rendementen liet zien, bleven ze in 2017 met -12,6% behoorlijk achter. Wat verwachten we voor de toekomst?

Daling nettowinst geeft vertekend beeld

Hal Holding heeft in 2017 een nettowinst van €391 miljoen gerealiseerd. In 2016 was deze nettowinst nog €871 miljoen. Dit lijkt een enorme daling, maar deze cijfers geven een vertekend beeld. In 2016 had Hal namelijk een grote eenmalige boekwinst van €491 miljoen. Wanneer deze eenmalige boekwinst buiten beschouwing gelaten wordt zien we dat de nettowinst met €11 miljoen gestegen is. De winst is daarmee stabiel.

Waar kwam de daling van het aandeel in 2017 vandaan?

De daling van het aandeel van 12,6% in 2017 was een tegenvaller, en heeft het rendement in al onze beheerportefeuilles negatief beïnvloed. Maar waar kwam deze daling nou precies vandaan? Voorgaande jaren was het aandeel van Hal vaak een van de best presterende posities in onze portefeuilles. Het aandeel handelde in die tijd met een premie. Dit betekend dat het aandeel van Hal meer waard was dan de totale som van de onderliggende waarden. Het grootste gedeelte van de daling in 2017 is het wegebben van dit premium. Dit was eerder in 2017 al het geval, we schreven hier in onze nieuwsbrief van 25 november al over. Dit artikel kunt u HIER teruglezen.

Desondanks was het niet alleen de premie die verdween, maar ook de nettovermogenswaarde daalde. Boskalis, Vopak en Grandvision hadden in 2017 geen goed jaar, wat direct in de koers van Hal terug te zien is. De nettovermogenswaarde op 23 maart 2018 wordt geschat op €143,12 per aandeel. De koers van het aandeel was op deze dag €145,60 en verschilt daarmee dus nauwelijks.

Verwachting 2018: Cijfers Coolblue

Coolblue, waar Hal Investments voor 30% eigenaar van is, kwam 8 maart al met haar cijfers naar buiten. Coolblue zet de forse groei van de afgelopen jaren door. In 2017 ging het E-commercebedrijf met een groei van 40% naar een omzet van €1,2 miljard en voor het eerst over de grens van een miljard. In 2018 verwachten ze de omzet verder te zien groeien naar €1,5 miljard.

De nettowinst van Coolblue stijgt nog niet zo snel, maar dit is logisch gezien de fase waarin het bedrijf zich bevindt. Er zijn op dit moment nog grote investeringen nodig om de groei te kunnen voortzetten. Coolblue verwacht daarom op lange termijn pas grote stijgingen in nettowinst te kunnen laten zien.

Toen Coolblue Hal aan boord nam als investeerder gaf het aan uiteindelijk een beursgang voor zich te zien. Hiervoor is het nu nog te vroeg, maar over 2 of 3 jaar zou Coolblue hier wel klaar voor kunnen zijn. Op dit moment worden de activiteiten eerst uitgerold over de grenzen. Coolblue heeft haar intrede al gemaakt in België, en zal de komende periode in meer Europese landen willen verschijnen. Hier zal ook Hal in de toekomst de vruchten van gaan plukken.

Verwachting 2018: Olie en optiek-retail

Een van de redenen waarom posities als Boskalis en Vopak in 2017 slecht presteerden was de instabiliteit van de olieprijs. De trend die we eind 2017 al zagen, en die zich in 2018 lijkt voort te zetten, is dat de olieprijs gestabiliseerd is en zelfs een lichte stijging laat zien. Dit is een goed teken voor Boskalis, Vopak en SBM Offshore, allen onderdeel van de portefeuille van Hal. Deze ontwikkeling zal in 2018 waarschijnlijk een positieve invloed hebben op de waarde van Hal.

Daarnaast zien we op de Europese markt een verder aantrekkende economie. Hierbij is te zien dat ook retail bedrijven profiteren. Hal heeft nog altijd een grote positie in Grandvision, waaronder veel optiek-retailbedrijven hangen. Een aantrekkende economie zal voor deze positie een positief effect zijn, waardoor ook de koers van Grandvision in 2018 kan herstellen.

Solide dividendbeleid

Hoewel het dividend dit jaar daalt van €7,10 naar €6,20 per aandeel, is ook dit geen slecht teken. In absolute cijfers daalt het dividend, maar procentueel blijft het dividend op 4%. Een solide dividendrendement op deze positie is erg prettig, zodat zelfs bij een gelijkblijvende koers 4% aan rendement gemaakt wordt.

Hoe profiteert Mercurius hiervan?

Na de daling van Hal in de afgelopen periode lijkt het ergste achter de rug te zijn. Het aandeel noteert op het moment ongeveer op de nettovermogenswaarde, waardoor het neerwaarts potentieel een stuk lager is dan voorheen.

Mercurius houdt de positie in Hal daarom in alle beheerportefeuilles aan. Een kleiner neerwaarts potentieel in combinatie met een stabiliserende olieprijs en een aantrekkende markt voor de optiek-retail geven ons het vertrouwen dat de koers van Hal zich in 2018 zal herstellen. Of het niveau van voor de daling dit jaar al gehaald zal worden valt nog niet te zeggen, maar de weg terug omhoog lijkt vrij te zijn.

JA! GRAAG ONTVANG IK DE VISIE UPDATES

Scroll naar boven