Carmignac: Stabiel in roerige tijden!

22-06-2019 – Het Carmignac Unconstrained Bond Fund is een obligatiefonds dat streeft naar een stabiel rendement. Het feit dat het ‘unconstrained’ in haar naam draagt wil zeggen dat het fonds een beleid heeft om te beleggen in alle obligatieklassen en geen restricties kent op categorieën of valuta waarin ze belegt. Carmignac kijkt naar de wereld vanuit een macro- perspectief en selecteert zo verschillende kansen binnen rente-, krediet- en valutastrategieën. Dankzij haar vrije mandaat en opportunistische stijl kan het fonds een wisselende allocatie toepassen en zich, indien nodig, snel aanpassen om kansen te grijpen als zij overtuigd is van veranderende marktomstandigheden.

Onrust in obligatielandschap

Het is in het obligatielandschap al langer erg onrustig. De centrale banken verstoren het marktevenwicht de afgelopen jaren door grote opkoop programma’s. Inmiddels worden deze obligaties op de balans van de FED in de VS weer in rap tempo verkocht, op een moment dat er geluiden opgaan over een vertraging van de groei van de Amerikaanse economie. Trump bemoeit zich op twitter en voor menig microfoon met het beleid van FED-voorzitter Jerome Powell en drukt herhaaldelijk zijn ongenoegen uit. Overigens niet alleen over de Amerikaanse centrale bank, die geen gehoor geeft aan zijn oproep om de rente te verlagen, maar zelfs ook op de Europese centrale bank. Trump gaf Mario Draghi er afgelopen week van langs nadat Draghi hintte op meer stimuleringsmaatregelen en een mogelijke verdere verlaging van de rente.

Of het economisch nu voor de wind gaat of juist minder, waarmee speculatie over verder verruimingsbeleid sterker wordt, het zijn lastige tijden voor overtuigde positionering in obligaties. Daarom hebben wij ter diversificatie in het vastrentende stuk van de portefeuilles het Carmignac Unconstrained Bond Fund opgenomen. Dit fonds kan profiteren van de abrupte schommelingen die tegenwoordig zo vaak voorkomen. Doordat het fonds een vrij mandaat heeft en kan beleggen in obligaties over de hele wereld, in alle categorieën, maar ook in derivaten en verschillende valuta, heeft het fonds ondanks de lage rente veel mogelijkheden om rendement te behalen. 

Vooruitzichten in obligaties

Manager van dit fonds is Charles Zerah (1973), hij heeft een achtergrond in obligatiefondsen gespecialiseerd in ontwikkelingslanden. Hij werkt sinds 10 jaar bij Carmignac en is eerder co-manager geweest bij het Carmignac Emerging Patrimoine fonds. Wij hebben vertrouwen in zijn keuzes en het fonds biedt een mooie spreiding in onze portefeuille, dit is goed te zien in de correlatie matrix tussen onze obligatiefondsen in de volgende afbeelding:

De lage getallen (in de buurt van nu of negatief) geven aan dat Carmignac (nummer 1) niet of negatief gecorreleerd is met andere posities in de portefeuille. Dat zien we ook terug in de maand mei waarin veel posities, ook in het obligatiesegment, een negatief rendement lieten zien. Zo niet Carmignac dat een stijging van ruim 2% voor de maand noteerde. En zo levert dit fonds een goede bijdrage aan de spreiding en gezonde rendementsopbouw van onze portefeuilles.

Mercurius Vermogensbeheer heeft een positie in het Carmignac Unconstrained Bond fund in haar defensieve tot gematigd offensieve portefeuilles.

Scroll naar boven