Het kwartje van Powell en de 10% van Trump

3-8-2019 – Volledig volgens verwachting verlaagde de FED op 31 juli de Amerikaanse rente met 0,25%,tegen alle verwachting in daarentegen sprak Jerome Powell uit dat dit slechts een ‘midcycle adjustment’ was en de markt dus geen serie verlagingen hoeft te verwachten. Wat betekent dit voor de beurs?

FED verlaagt rente met 0,25%

Markten reageerden teleurgesteld donderdag 31 juli, toen FED-voorzitter Jerome Powell twee maatregelen nam. De rente werd verlaagd met 0,25% (de bandbreedte van 2.25-2.5% werd bijgesteld naar 2-2.25%) en de verkoop van obligaties werd stopgezet. De FED heeft tijdens de crisis heftig ingegrepen en net als in Europa veel obligaties opgekocht. Nu het de economie weer voor de wind gaat is de FED al een tijd bezig deze obligaties weer te verkopen en haar balans te verlichten. Per eind september zou hiermee worden gestopt, dat moment is nu vervroegd tot 1 augustus.

Beurs zakt weg

De markt reageerde donderdag teleurgesteld op het FED-besluit. De renteverlaging was zo goed als zeker, maar de toon van de toespraak van Powell was negatiever dan verwacht. De markt rekende op een hint dat dit kwartje het begin zou zijn van een serie van renteverlagingen. De FED gooide het echter over een andere boeg en noemde het een ‘tijdelijke aanpassing’ van het huidige beleid. Dit schept veel verwarring omdat Powell balanceert tussen enerzijds het beargumenteren van zwakke economische signalen zoals het uitblijven van inflatie en de wereldwijde onzekerheid door de handelsoorlog. Dit verklaart de beslissing om de rente nu te verlagen. Anderzijds signaleert hij in zijn speech dat een langere serie van verlagingen en stimulus niet in het vooruitzicht liggen.

Trump ontevreden over Powell

Zoals we inmiddels gewend zijn was Trump er als eerste bij om te reageren tijdens het rente besluit van de FED. Trump’s favoriete onderwerp is de economie die weer op volle toeren draait sinds zijn aantreden. Hij laat daarom geen kans onbenut om de economie en positieve impuls te geven wat zijn kans op herverkiezing volgend jaar vergroot. Op fiscaal beleid is zijn kruit al verschoten, twee jaar geleden trok hij een groot pakket aan belastingverlagingen uit de kast. Hoewel het niet de taak van de politiek is om zich met een centrale bank te bemoeien, trekt Trump hier zich niks van aan. Ontslag van de FED-voorzitter is eerder geopperd door de president maar daar is zelfs hij niet toe in staat. Er wordt geen aangelegenheid ongemoeid gelaten om druk uit te oefenen op de FED om een verruimend beleid te voeren. Helaas lijkt Powell hier wel degelijk gevoelig voor te zijn.

Zeker van onzekerheid

Powell en Trump zorgen deze week samen voor een nieuwe impuls aan onzekerheid, wat de markten geen goed doet. De renteverlaging werd grotendeels veroorzaakt door handelsspanningen zei Powell in zijn speech, en prompt kondigde Trump via zijn twitter kanaal een nieuwe serie import tarieven aan. Op $300 miljard aan Chinese import goederen die nog niet in aanmerking kwamen voor een importheffing zal vanaf nu een 10% tarief gelden. De onderhandelingen met China zijn gaande, maar deze strijd zal voorlopig nog voortduren. Een eventuele correctie is mogelijk maar is een kans om bij te kopen, een verruimend monetair beleid schept ruimte voor het voortduren van de langste bull markt allertijden.

Scroll naar boven