Rendement februari 2020

Na een positieve start in januari, leek de opwaartse trend zich voort te zetten in het rendement van februari. Toen het Corona virus echter opdook in Europa sloeg de stemming om. We blikken terug:

\"\"
\"Rendement

*Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (na aftrek van alle directe en indirecte kosten, en gebaseerd op een beheerfee van 1,2% ex BTW t/m 2018, vanaf 1 januari 2019 hanteren we een beheerfee van 1% ex BTW). Loop geen onnodig risico, de waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Scroll naar boven