Rendement 2017

In het laatste kwartaal van 2017 kregen de aandelenbeurzen vleugels. Wat betekent dit voor de rendementen van Mercurius? Tijd voor het overzicht over 2017:

Ontwikkeling portefeuilles

Met uitzondering van de (gematigd) defensieve portefeuilles lieten de aandelenposities in alle portefeuilles een mooie stijging zien. Japanse aandelen, Europese en Amerikaanse Small-caps, Smart Materials, en Berkshire Hathaway lieten goede rendementen zien. Het aandeel HAL bedierf de pret enigszins. Het tweede slechte kwartaal op rij, nu met een daling van 5,5%, om voor heel 2017 een min van 12,6% te noteren. Aandelenposities bleven achter bij benchmark in Q4.

Obligatieposities stegen wederom met ruim 0,6% in waarde in het laatste kwartaal. De positie in vastgoed sloot het vierde kwartaal in stijl af met een stijging van 6,8%. Sinds 1 januari steeg de positie in vastgoed met 19,74%.

Lang liquide in cruciale periode (maar nu plukken we de vruchten)

Eind november zijn we begonnen met het aanpassen van de portefeuille aan onze beleggingsvisie voor 2018. Dit heeft ertoe geleidt dat we te liquide waren in een periode waarin de beurs sterk opliep. Dit verklaart een belangrijk deel van de underperformance die we over de hele linie in het vierde kwartaal moesten laten noteren. De wijzigingen hebben geleid tot sterke performance. In de eerste weken van het jaar presteren de modelportefeuilles fors beter dan de benchmark waardoor sinds 30 september (en voor heel 2017) weer fors beter dan de benchmark presteren.

Beating the benchmark?

Door de underperformance in Q4 hebben we in onze (gematigd) offensieve en gematigde defensieve portefeuilles de benchmark, na aftrek van alle kosten, (nipt) voor moeten laten gaan. In het defensieve en neutrale profiel versloegen we de benchmark wel. Een belangrijke bijdrage leverden de obligaties, waar we met 3,5% rendement over 2017 de benchmark ruim versloegen. Ook vastgoed leverde een sterke bijdrage terwijl in de (gematigd) defensieve portefeuilles juist het aandelengedeelte achterbleef. Het moet gek lopen als we dat niet weten te corrigeren in 2018. De eerste resultaten wijzen op een sterk begin van 2018.

\"\"

NB* Het rendement van individuele portefeuilles kan afwijken
NB** Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

*Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (na aftrek van alle directe en indirecte kosten, gebaseerd op een beheerfee van 1,2% ex BTW t/m 2018, vanaf 1 januari 2019 hanteren we een beheerfee van 1% ex BTW). Loop geen onnodig risico, de waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Onze modelportefeuilles zijn representatief voor onze cliëntportefeuilles. Onze accountant stelt 2 maal per jaar een verklaring van bevinding op. In deze verklaring vergelijkt de accountant de modelportefeuilles met een steekproef van de cliëntportefeuilles.  Wilt u deze verklaring van bevinding inzien? Neemt u dan contact met ons op!

Scroll naar boven