Dividend dumpers

Dividend dumpers. Een nieuwe naam in de encyclopedie voor beleggers. Bedrijven die de Covid-19 crisis aangrijpen om hun dividend te verlagen of te schrappen. En dat zijn er nogal wat…Koninklijke Olie bevindt zich in goed gezelschap van namen zoals Boeing, British Telecom, General Motors, LVMH en Disney. Om over de financials maar niet te spreken. Voor dividendbeleggers is dit een nachtmerrie. Het verdwijnen van het dividend slaat de bodem weg onder de koers van de aandelen. Wat kunnen deze beleggers nu doen om hun inkomensdoelstelling; het generen van inkomen, te bereiken?

Dividend dumpen de juiste beslissing?

De gevolgen van Covid-19 zitten in geen enkele scenario-analyse van bedrijven. Een, in sommige gevallen, compleet wegvallende omzet komt in geen enkele draaiboek voor. De tijdlijn tot herstel is daarbij een van de grote onzekerheden. Bij bedrijven zoals Apple en Adyen, lijkt de omzet al weer te stijgen. Bij andere bedrijven, voornamelijk in of gerelateerd aan, de gastvrijheidsindustrie, is het uitzicht op terugkeer naar oude omzet niveaus zeer onzeker. In deze omstandigheden is er voor een goede bedrijfsvoering maar één juiste keuze, zorgen dat je er nog bent als de storm voorbij is. En dus worden kredietlijnen volledig benut en kasposities geconserveerd. En het uitkeren van bonussen hoort daar niet bij. Geen bonussen voor personeel, maar ook niet voor aandeelhouders! En dus geen dividend…

Een goede tent dumpt dividend!

Dividend moet een bonus zijn. Overtollige cash waar het management geen goede bestemming voor heeft, die niet bijdraagt aan toekomstige winstgroei. Pas als de reserves van een bedrijf voldoende zijn om een onverwachte schok op te vangen kan er dividend worden betaald. In de afgelopen jaren betaalden veel bedrijven een constant dividend en rekenden beleggers op deze kasstroom uit hun bezit. De lage rente dreef veel rentenierende beleggers naar dividendaandelen om zo in inkomen te voorzien. Voor hen is het dan ook extra zuur dat het dividend wordt verlaagd of zelfs geschrapt. Toch is dit de enige juiste beslissing.

Continuïteit voor alles

Belangrijker dan dividend is continuïteit. Het vertrouwen in het voortbestaan van een bedrijf is belangrijk voor de kredietwaardigheid. Een mooi voorbeeld daarvan is Boeing. Het bedrijf bevindt zich in een perfecte storm. Na de problemen met het belangrijkste toestel, de 737-max, verkeren nu de afnemers in zwaar weer en staan er wereldwijd honderden vliegtuigen werkeloos aan de grond. Het regent annuleringen van bestellingen. Boeing probeert naarstig de crisis te overleven zonder steun van de Amerikaanse overheid. Het bedrijf annuleerde eerder de geplande overname van Embraer, schrapte 16.000 banen, dumpte haar dividend, verwacht in 2020 $20 miljard te verliezen, en haalde geld op uit de obligatiemarkt om in de lucht te blijven…

Bonds are back!!

De obligatiemarkt. Een verguisde en vergeten plek voor veel beleggers. En juist de plek die nu uitkomst gaat bieden, Bonds are back! Boeing haalde een record bedrag op, $ 25 miljard. Voor de 10 jaars looptijd betaalt de vliegtuigbouwer een rente percentage van 5,15%. Obligatiebeleggers doken gretig op dit papier. Een goed teken. Over het algemeen laten obligatiebeleggers zich minder leiden door emotie en meer door ratio en het feit dat zij veel animo tonen voor Boeing obligaties is dus een duidelijk teken dat ze vertrouwen hebben in de overlevingskansen van het bedrijf. Het schrappen of dumpen van het dividend is ook vertrouwen wekkend om dat het aantoont dat het management harde beslissingen niet schuwt. In dat zelfde licht hebben we veel respect voor Ben van Beurden die eind vorige maand het dividend van Shell verlaagde. Wij vinden het dumpen van dividend dus super goed nieuws!

Covid-19 goed voor beleggers..

In de vorige editie van onze nieuwsbrief schreven we over het toegenomen default risico voor obligatiebeleggers. Toch is er ook goed nieuws! Het schrappen van dividend en het versterken van de liquiditeitspositie is in de basis goed nieuws voor beleggers. Obligatie beleggers krijgen meer keuze uit leningen van sterke bedrijven zoals Koninklijke Olie, Disney en Boeing. Deze bedrijven hebben al meerdere crises overleefd en weten wat hen te doen staat. Jezelf uit de storm sturen en nu overladen met liquiditeit. Ze betalen dan ook mooie risicopremies aan beleggers die hun die liquiditeit geven. En dat is goed nieuws.

Obligaties als veilige haven

Dividendbeleid is kwetsbaar en het is terecht dat daar bij tegenwind in gesneden wordt. Obligatiebeleggers worden doorgaans beter beschermd. Bij staatssteun is het terecht dat dividend wordt geofferd, maar het niet betalen van rente en aflossing zal niet snel (zeg nooit nooit) een harde eis worden. Een verbod op rente en aflossing treft pensioenfondsen hard, en daarmee het electoraat. En het treffen van je electoraat is een daad van politieke zelfmoord…

Terug naar normaal

Met het verlagen van het dividend wordt de kredietwaardigheid verhoogd. Op inkomen gerichte beleggers hoeven dan niet langer onnodige risico\’s in de aandelenmarkt te lopen. Ze worden weer \”normaal\” gecompenseerd voor het risico dat ze lopen. En dat is dus gewoon goed nieuws. Zo zorgt Covid-19 er voor dat oude beleggingsregels gehonoreerd worden. Spreiding over de regio\’s en categorieën en gecompenseerd worden voor het risico na een juiste analyse. We zijn bij Mercurius Vermogensbeheer blij met deze ontwikkeling. Onze spreiding en keuzes worden beloond, weliswaar nog niet in een positief rendement voor het jaar, maar we laten een sterke veerkracht zien. Onze defensieve portefeuilles zijn relatief hard geraakt door het gebrek aan liquiditeit in de bedrijfsobligatiemarkt in de maand maart. Daar zien we nu een goed herstel optreden, herstel dat zal doorzetten als de obligatiemarkt verder aan waarde wint. Het dumpen van dividend is daar een belangrijke stap in.

Scroll naar boven