Wat als Biden wint?

Met net iets meer dan 3 weken tot de verkiezingen geniet de democratische uitdager Joe Biden een zeer comfortabele voorsprong van ruim 10% op Donald Trump. Ook in het congres lijken de democraten hun meerderheid uit te breiden. Het is niet ondenkbaar dat de republikeinen zelfs de senaat verliezen. In dat geval zou de blauwe golf in Washington compleet zijn en Biden kunnen regeren met een sterk mandaat. Voor beleggers wordt dus de relevante vraag; wat als Biden wint?

Joe, een ramp voor de beurs?

Als we Donald Trump mogen geloven dan zou een (frauduleuze) overwinning van Biden onheil brengen voor de VS en beleggers. Belastingen gaan omhoog waardoor bedrijfswinsten onder druk komen. Grote technologie bedrijven zouden opgebroken worden en belast worden met regulering. En China zou weer vrijspel krijgen op het wereldtoneel. Zijn deze voorspellingen van Trump juist?

Biden vs Trump

Na 4 jaar Trump in het Witte Huis hebben we een voorproefje van hetgeen we mogen verwachten als Trump verlengt. Een verharding van de koude oorlog met China, patstelling in de politiek (we gaan ervan uit dat het congres democratisch blijft) en grotere tegenstellingen. Van alle plannen waarmee Trump is gekozen in 2016 is alleen de belastingverlaging uitgevoerd. De kans dat Trump zonder de steun van het congres plannen kan uitvoeren is klein.

Biden zou bij een overwinning een sterk mandaat hebben, in ieder geval tot de eerst volgende tussentijdse verkiezingen in 2022. Van de democraten weten we dat ze naast de belastingverhoging, ook forse stimuleringspakketten willen uitrollen, grotere pakketten dan dat Trump voorstelt. De economische impuls van deze pakketten zal de nadelige gevolgen belasting verhoging kunnen compenseren.

Bang voor Fang?

Afgelopen donderdag publiceerde een democratische fractie van een antikartel comité hun 330 pagina dikke rapport. Grote technologie bedrijven als Google en Facebook zijn te dominant en moeten op gebroken worden. Met de dominantie zijn de republikeinen het eens, maar het opbreken noemen zij een nucleaire optie. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat er meer regulering voor technologie bedrijven komt, mogelijk een opsplitsing waarbij Facebook, Whatsapp en of Instagram weer moet afsplitsen.

Toch hoeven beleggers niet bang te zijn voor een opsplitsing van FANG bedrijven. De geschiedenis leert dat het opbreken van bedrijven voor vernieuwing zorgt. Mooie voorbeelden daarvan zijn Standard Oil, dat aan de basis stond van diverse oliebedrijven, of dichter bij huis, ons eigen Philips dat ondermeer ASML en Signify voortbracht.

Koude oorlog met China

Trump heeft de relaties met China op scherp gezet. Dat heeft er voor gezorgd dat ook de democraten kritischer zijn geworden richting China. Dat is een verdienste van Trump. Het nadeel van Trump in deze onderhandelingen is zijn grilligheid. En inmiddels is China een economische grootmacht die ook op eigen kracht zal uitgroeien tot de grootste economie ter wereld. Als de economische koude oorlog tussen de VS en China verder verhard, dan zal dat ten koste van economische groei gaan. Deel van het probleem is de voorspelbaarheid. Ondernemers zullen investeringsbeslissingen uitstellen zolang er geen handelsakkoorden zijn of helderheid is over het te voeren beleid. Die helderheid zal er eerder zijn onder Biden en daarom denken we dat de investeringen onder Biden eerder en harder zullen aantrekken.

Infrastructuur investeringen

In 2016 was een groot investeringspakket in infrastructuur als onderdeel van de beloftes van zowel Trump als Clinton. In de tussentijd is er weinig gebeurt en is de noodzaak alleen maar verder toegenomen. Biden zal hier vaart mee maken, temeer omdat dit voor een economische herstart kan zorgen die na Covid hard nodig zal zijn. Voor onze portefeuilles is een dergelijk programma ook gunstig gezien onze positie in infrastructuur waar we in februari nog over schreven. Een verbetering van de infrastructuur zorgt veelal voor economische groei, en is bovendien een investering die op de kapitaalmarkt te financieren is. Het hoeft dus niet op de staatsschuld te drukken.

Green Deal

Van Biden weten we ook dat hij maatregelen zal nemen die het milieu beschermen. Het gevolg hiervan zal zijn dat de investeringen in nieuwe technologieën gestimuleerd worden. De VS zal minder achterstand oplopen ten opzichte van Europa en China, waar de afgelopen 4 jaar het milieu hoog op de politieke en investeringskalender heeft gestaan. Ook hieruit verwachten we een economische impuls. Het zal ook tot hogere olieprijzen leiden omdat de produceren van schalieolie in de VS duurder zal worden doordat er aan meer voorwaarden voldaan moet worden. De kostprijs gaat omhoog en dat is goed nieuws voor Westerse olieproducenten, én producenten van schone energie omdat hun verkoopprijs mede wordt bepaald door fossiele alternatieven.

Wat als Biden wint

We denken dan ook dat Biden het beste alternatief voor beleggers is. Dit verklaart ook waarom de beurs blijft oplopen ondanks de dramatische achterstand van Trump in peilingen. Stimulus is nu een belangrijke drijfveer voor de markt en in de komende week zullen ook de kwartaalcijfers in focus komen. Vanaf 4 november weten we wie door het Amerikaanse volk is gekozen tot haar volgende president. Bij een verlies van Trump kan de transitieperiode chaotisch verlopen hetgeen voor korte termijn volatiliteit zal zorgen. Ook moeten we rekening houden met een verdere frustrering van de onderhandeling over een stimuleringspakket. Maar na 20 januari zal dat voorbij zijn en kan Biden aan de slag. Voor beleggers zal een periode van economisch herstel na Covid aanbreken, zonder de wispelturigheid van de huidige president.

Scroll naar boven