Blakend boven de benchmark

De neutrale portefeuille van Mercurius Vermogensbeheer heeft zich in het eerste halfjaar van 2021 goed ontwikkeld in verhouding tot de neutrale modelportefeuilles van ABN Amro, ING, InsingerGilissen, Rabobank en Van Lanschot Kempen. Dat blijkt uit een vergelijking met de resultaten van het halfjaarlijkse onderzoek van Fondsnieuws naar de neutrale beheerportefeuilles van de vijf grootste Nederlandse private banken. Ook ten opzichte van de benchmark scoorde de portefeuille relatief goed.

\"\"
Photo by Stephen Phillips – Hostreviews.co.uk on Unsplash

De neutrale portefeuille van Mercurius Vermogensbeheer steeg in het tweede kwartaal met 6,3% netto. Daarmee komt de stijging over de eerste helft van het jaar uit op 9,6%. Als we inzoomen op de verschillende onderdelen van de portefeuille dan zien we dat het aandelengedeelte een stijging van 8,9% liet zien. Obligaties stegen per saldo 0,8% en het beursgenoteerde vastgoed schreef 13,5% bij.

De eerste aandelenportefeuilles van de private banken bleven onderliggend achter bij de benchmarks. De obligatieportefeuilles presteerden over de het algemeen wél beter. Met een belegd vermogen van €1,5 miljoen bedraagt het rendement bijna 7% (InsingerGilissen) tot ruim 8% (Rabobank, van Lanschot Kempen). Uiteraard na aftrek van kosten. De neutrale portefeuille van Mercurius Vermogensbeheer groeide in het eerste halfjaar met 9,6%- eveneens na aftrek van kosten. De vergelijkende benchmark steeg met 6,6%.

Positie in aandelen

Rabobank haalde van de private banken behalve het hoogste absolute rendement ook het beste relatieve rendement met zijn Rabobank Beheerd Beleggen Exclusief. Het zat daarmee 1,6% boven de benchmark. ABN Amro haalde als enige bank een negatief relatief rendement (-0,74%). Maar absoluut gezien zat die bank in de middenmoot, met een rendement van 7,5% na kosten. InsingerGilissen haalde met 6,9% in absolute zin het laagste rendement. De banken met de hoogste absolute rendementen hadden een positie van rond de 60% in aandelen.

De opening van wereldwijde economieën begint op gang te komen, al kan de opkomst van de deltavariant nog wat roet in het eten gooien. Ondertussen blijven centrale banken een stimulerende koers varen en lijkt het gevaar van snel stijgende rentes geweken. Maar alertheid blijft geboden…

Scroll naar boven