Allianz Europe Equity Growth

Het Allianz Europe Equity Growth-fonds slaagt er doorgaans in om met zijn portefeuille aanzienlijk boven het niveau van de S&P Europe Largemidcap Growth én de MSCI Total Return te presteren. Vooral het laatste jaar loog het rendement er niet om, met een groei van 38,4% ten opzichte van het jaar ervoor.

Ten opzichte van de benchmark ligt de groei continu boven de 4,5%, met een uitschieter van 12,4% over het afgelopen jaar. Sinds juni 2003 bedroeg het rendement ten opzichte van de benchmark 5,9% op jaarbasis. Over volledige kalenderjaren lieten alleen 2008, 2011 en 2016 en 2018 kleine verliezen zien. En alleen over 2004, 2013 en 2018 scoorde het Allianz Europe Equity Growth-fonds onder de benchmark.

\"\"

De succesformule

Het Allianz Europe Equity Growth-fonds weet indrukwekkende prestaties te leveren met een focus op de Europese beurzen. Het rendement is afkomstig van groeiaandelen uit verschillende sectoren. Daartoe selecteert het fonds beleggingen op basis van een bottom-up-analyse van afzonderlijke effecten. Vervolgens worden de ontwikkelingen binnen de markt nauwlettend in de gaten gehouden en laat het fonds zijn stem horen middels actief beheer.

Robert Hofmann en Thorsten Winkelmann vormen een gouden duo als fondsmanagers. Zij richten zich nadrukkelijk op duurzaam beleid. De ESG-risico-overweging is daarom onderdeel van het beleggingsbeleid, in de zoektocht naar rendement. Dat moet leiden tot een betere risico-rendementscore. Het fonds analyseert zelf de ESG-scores van indexprovider MSCI. Ecologische, sociale en zakelijke beurscriteria staan hoog in het vaandel bij het fonds, dat zich voornamelijk op de lange termijn richt.

Posities van het fonds

In de samenstelling van de portefeuille zijn hoge wegingen in informatietechnologie en gezondheidszorg zichtbaar. Allianz heeft dan ook absolute toppers in portefeuille, met een nadruk op Duitsland en Denemarken. Maar de grootste positie in portefeuille is het Nederlandse ASML, dat momenteel uitbundig profiteert van de marktsituatie. Een ander groeiaandeel is Novo Nordisk. Dat bedrijf innoveert al meer dan 100 jaar in gezondheidszorg. Daarbij richt het zich op chronische aandoeningen. Novo Nordisk is marktleider in insulinepennen en beheert 50% van de markt wereldwijd.

* Dit stuk vormt ook geen aankoop aanbeveling.

Scroll naar boven