T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund

De naam T. Rowe Price doet wellicht niet bij iedereen meteen een belletje rinkelen. Toch is het met een beheerd vermogen van ca. $1.600 miljard één van de grootste asset managers ter wereld. Gemiddeld groeide het beheerd vermogen de afgelopen tien jaar met 12% per jaar. Ook Mercurius Vermogensbeheer belegt een deel van het toevertrouwde vermogen in het T. Rowe Price US Blue Chip Fund. 

Het vermogen van T. Rowe Price is opgebouwd uit 79,0% Amerikaanse aandelen, 9,9% internationale aandelen, 9,0% Amerikaanse obligaties en 2,0% internationale obligaties. T. Row Price werd in 1937 opgericht door Thomas Rowe Price en heeft de VS als thuisbasis. T. Rowe Price is wereldwijd actief en heeft bijna duizend beleggingsprofessionals en analisten tot zijn beschikking. Het fonds richt zich vooral op fundamentele analyse en langetermijnbeleggingen.

\"T.

T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund

Het T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund, dat ressorteert onder het T. Rowe Price Funds SICAV, beheert een vermogen van zo\’n $1,2 miljard. Het T. Rowe Price Funds SICAV opereert sinds 2001 vanuit Luxemburg, voor niet-Amerikaanse institutionele beleggers en financiële intermediairs. De term ‘Blue Chips’ wordt gebruikt voor aandelen van grote toonaangevende bedrijven – vaak multinationals – met een lang trackrecord.

Deze bedrijven vinden hun afzet doorgaans wereldwijd. Het fonds volgt een consistent beleid, waarbij het de eigen inzichten van de fondsmanager combineert met de sterke analytische kwaliteiten van T. Rowe Price. Bedrijven met hoge schuldratio’s worden gemeden en er wordt sterk gekeken naar de kwaliteit van de leiding van het bedrijf.

Het fonds kent met circa 130 onderliggende bedrijven een brede spreiding. De tien grootste posities in portefeuille vertegenwoordigen bijna de helft van het fondsvermogen. Deze top-10 wordt gevormd door Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft en Apple, Visa, Intuit, PayPal, ServiceNow en Mastercard. De sector technologie kent een weging van 29,9%, communicatiediensten van ruim 28,2%. Verder zijn het vooral de sectoren cyclische consumentengoederen, financiële diensten en gezondheidszorg die bepalend zijn binnen het fonds.

Vruchtbare omgeving

De groeifilosofie van het T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund is onder meer gebaseerd op de gedachte dat bedrijven in een vruchtbare omgeving het best in staat zijn om hun omzet en winst te laten groeien. Een ander uitgangspunt is dat consistente en duurzame winsten en groei van de free cashflow het beleggingsrendement op de langere termijn ten goede komen. Ook een sterk managementteam dat de cashflow vakkundig herinvesteert kan de bedrijfsprestaties gunstig beïnvloeden. Gediversifieerde portefeuilles, ten slotte, helpen het risicoprofiel van de portefeuille te beheren, is de overtuiging van T. Rowe Price.

Disclaimer

Dit stuk vormt geen koopaanbeveling

Scroll naar boven