Inflatie voor de vastrentende portefeuille!

Centrale banken wereldwijd kijken gespannen toe hoe de inflatiecijfers zich ontwikkelen in de maand oktober. In de Verenigde Staten staat het jaarlijkse inflatiepeil op 6,2% en in de eurozone loopt het op tot 4,1%. Tot op heden verwachten Christine Lagarde (ECB) en Jerome Powell (Fed) dat het opschroeven van de rente niet plaats zal vinden op de korte termijn. Wel geven beleidsmakers aan dat het corona-opkoopprogramma dat tot maart volgend jaar loopt naar verwachting niet wordt verlengd. Welke gevolgen heeft inflatie voor de obligaties in portefeuille?

Obligaties

Obligaties reduceren het risico in de portefeuille van de belegger. Onder obligaties bestaan er echter nog gradaties in de vorm van creditratings. Zo wordt een staatsobligatie als een lager risico gekwalificeerd dan een \’high-yield\’-obligatie.

Beleggers leunen nog op aandelen waar deze flinke rendementen hebben geboekt in het recente verleden. Gezien de euforie in de markt, beginnen beleggers te twijfelen over het huidige klimaat van aandelen en zijn er lichte verschuivingen waar te nemen. Op weg naar de veilige haven door middel van obligaties. Het Carmignac Global Bond fonds voorziet dat de inflatie tijdelijk is en dat de komende 2 á 3 jaar ‘slowflation’ zal plaatsvinden. De inflatie wordt momenteel aangewakkerd door de hoge vraag na de corona-crisis en huishoudens hebben gemiddeld meer te besteden. Tevens volgen er flinke investeringen in infrastructuur door het investeringsplan van Joe Biden. Mercurius dekt het risico in, onder andere door een belegging in het Carmignac Global Bond – fonds.

Carmignac Portfolio Global Bond

Carmignac werd in 1989 in Parijs opgericht door Edouard Carmignac. Het huis heeft momenteel €41 miljard onder beheer, waarvan het Portfolio Global Bond €746 miljoen voor zijn rekening neemt. Dit fonds wordt geleid door Abdelak Adjriou, die twee maanden geleden de taken van Charles Zerah over heeft genomen als fondsmanager.

Het fonds krijgt in januari de SFDR-artikel 8-status en verhoogt hiermee de mate van duurzaamheid. Carmignac heeft een hoge allocatie richting staatsobligaties en regels in relatie tot duurzaamheid zijn nog niet helder geformuleerd. Als gevolg van deze transitie zijn alle beleggingen gemonitord middels een ESG-risicobeoordeling.

\"\"

Strategie

Adjriou verwacht niet dat het rentepeil zal stijgen, vanwege het hoge Bruto Binnenlandse Product van Europa. Wel voorziet hij een aanhoudende onzekere markt door veel disruptieve factoren die de wereldeconomie bezighouden. Adjriou meent dat een flexibele houding is vereist om deze factoren het hoofd te bieden. De rendementsbronnen zijn hierdoor verspreid in een breed scala aan assets, opgedeeld in wereldwijde rente-, krediet-, en valutastrategieën. De onderliggende strategie is opportunistisch en flexibel, waardoor de risico’s gealloceerd zijn onder de verschillende assetklassen. Hierdoor is gekozen voor een hoge mate van spreiding in zowel het type vermogen, de geografische locatie en de benadering.   

Conclusie

De defensieve belegger doet er goed aan om het risico breed en wereldwijd te spreiden. Tevens vergen de onzekere tijden een flexibele strategie die inspeelt op wijzigingen in markten, kredietrisico’s en renteverwachtingen. Daardoor is het Carmignac-fonds de uitgelezen kandidaat. Met een jaarlijks gemiddeld rendement van 4,4% over de afgelopen tien jaar heeft het fonds een betrouwbare trackrecord. Het year-to-date-rendement blijft echter achter met een magere -0,72%. Wij voorzien een inhaalslag en zien een stabiele toekomst met het Carmignac-fonds. Het Carmignac Portfolio Global Bond is opgenomen in de defensieve, gematigd defensieve, neutrale en gematigd offensieve portefeuilles.

*Dit stuk vormt geen koopaanbeveling.

Scroll naar boven