\’What goes up, must come down!\’

Amerikaanse small caps zijn een goede optie voor de belegger die op zoek is naar stevige rendementen. Daarnaast zijn de small caps – bedrijven met een relatief lage marktkapitalisatie, ofwel beurswaarde – een waardevolle toevoeging voor de spreiding binnen de portefeuille. Spreiding is goed voor een evenwichtige portefeuille, mede ter aanvulling van de \’large caps\’. Dit betekent dat deze posities veelal gevoelig zijn voor grove marktschommelingen, al bezitten deze bedrijven ook grote potentie om te groeien. Veel beursgiganten begonnen als small cap. Het Alger Small Cap Focus Fonds beheert onze posities in dit marktsegment, onder leiding van Amy Zhang.

\"\"

Het Alger Small Cap Focus Fonds

Fred Alger startte het fondshuis in 1964 in New York. Alger beschikte over 3.000 dollar en één personeelslid. Door zijn succesvolle visie op de markt heeft hij het Alger fondshuis spectaculair laten groeien. Vandaag beheert het fonds $33 miljard. Het small cap-fonds wordt gemanaged door Amy Zhang, één van de best presterende fondsmanagers ter wereld en verkozen tot beste Equity Manager van 2021. Onlangs sprak het team van Mercurius met Zhang, om de posities tegen het licht te houden. Wat is het geheim achter het succes van de beleggingsstrategie?

Strategie

Amy Zhang is op zoek naar uitzonderlijke groeiaandelen, van bedrijven met producten en diensten met onderscheidend vermogen. De bedrijven hebben veelal een relatief lage marktkapitalisatie ($5 miljard), waarbij Zhang een significante omzetgroei voorziet. Zodra de posities zijn gekozen is haar kracht om de aandelen vast te houden. Een schoolvoorbeeld van de succesformule is Shopify. Zhang voorzag vroegtijdig een uitstekende businesscase met een grote omzetgroei. Ze kocht de positie en hield deze vast toen iedereen de winst nam. Hierdoor heeft het Small Cap Focus-fonds de groei van $60 naar $1.600 per aandeel meegemaakt.

In het huidige marktklimaat verkeren small caps in een gunstige positie. Door de relatief lage schulden van deze kleinere bedrijven zijn zij minder gevoelig voor aankomende renteverhoging(en). Ook heeft Zhang oog voor bedrijven met \’pricing power\’ en lage personeelskosten. Hierdoor zijn bedrijven in staat om eventuele prijsverhoging als gevolg van inflatie door te berekenen aan de consument en speelt loonsverhoging een minder grote rol in het succes van de onderneming. Het zijn allemaal factoren die de posities van het fonds mooi positioneren voor de verwachtingen.

\"\"
Fondsmanager Amy Zhang

Waarom blijft het resultaat uit?

Het fonds hanteert een geconcentreerde portefeuille met ongeveer 50 onderliggende posities. Deze zijn geconcentreerd in voornamelijk twee sectoren: tech (29,4%) en gezondheidszorg (43,7%). De small cap-posities uit deze sectoren hebben over 2021 niet de beste resultaten laten zien, waardoor het rendement over 2021 op -15,3% staat. De toekomstvoorspelling van Zhang luidt dat de neerwaartse koersen ruimte creëren voor een uitstekend 2022. Overigens zijn bijna alle posities in de VS en verwacht Zhang een groei in de door innovatie voortgeduwde wereldeconomie. Volgens haar visie zullen uitzonderlijke bedrijven groot worden. De weg daarnaartoe is echter niet altijd even goed geëffend. De macro-economische trend blijft gericht op het digitaliseren, automatiseren en vergrijzen van de samenleving. Hierdoor blijven deze sectoren ontzettend interessant, ondanks het achterblijvende beleggingsresultaat op de korte termijn. Het gemiddelde rendement in de afgelopen vijf jaar bedraagt 15,8%, hetgeen ons vertrouwen geeft in de toekomst van het fonds.

Welke bedrijven zitten er in de portefeuille?

Het fonds is bij vele toekomstige toppers een belegger van het eerste uur, vol overtuiging van de groeipotentie met oog op de lange termijn. Veel van de small cap-posities die nu nog niet echt bekend zijn, zullen over tien jaar wel faam hebben verworven. Neem Quidel: Zhang voorzag de toekomstige gezondheidszorggigant 15 jaar gelden al. Hierdoor zat zij op de eerste rij bij de astronomische groei die het bedrijf doormaakte. Quidel is een goed voorbeeld van de volatiliteit en het groeipotentieel die gepaard gaan met de small cap-posities. Graag presenteren wij een andere topper uit de portefeuille, namelijk Capri Holdings Limited…

Capri Holdings Limited

Capri Holdings Limited is een prachtig voorbeeld van de toekomstvisie van het fonds. Het bedrijf is een wereldwijde aanbieder van luxe mode. Onderliggend in deze holding vallen namen als Versace, Jimmy Choo en Michael Kors. De holding heeft onlangs niet de volledige potentie van haar capaciteiten kunnen benutten door internationale supply chain-problemen. Capri heeft echter grote groeimogelijkheden, voornamelijk op de Aziatische markt, waar luxe mode booming is. Luxemerken profiteren van de bevoordeelde positie die hen in staat stelt prijsverhoging door te berekenen aan de consument. Zoals eerder benoemd positioneert dit het bedrijf gunstig voor de verwachte toekomst.

\"\"

Conclusie

De toekomst zal ons leren welke bedrijven uitgroeien tot de large cap fase. Ondanks het groeipotentieel van het fonds heeft dit jaar ons laten zien dat de weg naar de top niet altijd met wind in de zeilen verloopt. Des al niet te min blijven wij het volste vertrouwen hebben in het Small Cap Focus Fonds en de beleggingsstrategie van Amy Zhang. De posities uit het fonds bevorderen de diversificatie van de portefeuille en is een zeer welkome aanvulling op de portefeuille ongeacht de prestaties over 2021.

*Dit stuk vormt geen aankoopaanbeveling.

Scroll naar boven