Rendement maart 2022

Waar vorig beursjaar soepel verliep is dit jaar de onzekerheid teruggekeerd. Menig belegger wordt afgeschrikt door de huidige berichtgeving omtrent inflatie, oorlog, grondstoftekorten en renteverhoging. Hierdoor zoeken velen een veilige toevlucht tot private markets, inflation linked-obligaties, vastgoed en metalen. Volatiliteit is een feit, maar kansen moet je zoeken met je oog op de horizon. Een kenmerk van een goede kapitein is dat hij niet enkel zijn doel weet te halen in glad water, maar dat hij ook behendig weet om te gaan met storm. Hetzelfde principe geldt voor de portefeuille. Hoe hebben de portefeuilles van Mercurius de maand maart afgesloten?

\"\"

Onlangs heeft het inflatiecijfer in de eurozone voor geschrokken reacties gezorgd. De inflatie is geklommen naar het hoogste peil van de afgelopen veertig jaar. Waar ECB-president Christine Lagarde voorheen nog standvastig volhield dat de inflatie van tijdelijke aard zou zijn, begint de consensus te verschuiven naar een minder optimistisch toekomstbeeld. Waar de Federal Reserve aan de noodrem trekt en een agressieve renteverhoging aankondigt, blijft een besluit van de ECB uit. Dit is te verklaren uit de angst voor de zwakkere economieën binnen de eurozone. De landen met een hoge staatsschuld zullen het meest te vrezen hebben van een renteverhoging.

De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de energieprijzen enorm zijn gestegen. Een verhoging van de rentevoet zal hier geen verandering in brengen, wat onze centrale bankiers voor een lastig dilemma plaatst. Vooralsnog heeft de ECB aangekondigd het opkoopprogramma af te bouwen en een mogelijk renteverhoging in de tweede helft van het jaar te hanteren.

\"\"

Er zijn te hoge belastingen geheven bij spaarders. Daar hebben vervolgens 60.000 belastingplichtigen over geklaagd. Staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit heeft aangegeven dat hier compensatie voor zal komen. Deze compensatie zal niet uitsluitend gelden voor de klagers, maar voor alle gedupeerden.

Om welk bedrag het exact zal gaan is nog niet bekend, maar geraamd is dat het in de miljarden kan lopen. Als tijdelijke oplossing oppert Van Rij aan de Kamer dat de vermogenstaks tot 2024 niet meer mag worden opgelegd. Vervolgens zal het kabinet belasting heffen op basis van het werkelijk gerealiseerde rendement, en niet meer op basis van een fictief rendement.

\"\"

Naast olie en graan, blijkt de wereldeconomie ook voor nikkel afhankelijke van Oekraïne. Door alle chaos zijn de prijzen van deze grondstof explosief gestegen. Dat vormt een probleem voor de batterij-industrie, waar ook elektrische auto\’s grotendeels afhankelijk van zijn. Gelukkig zijn technisch uitstekend onderlegde Nederlanders momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw type batterij, die geen gebruik maakt van nikkel of kobalt. Dat kan de \’heilige graal\’ zijn om de klimaatdoelen te behalen, zegt Maarten Steinbuch, hoogleraar mechanical engineering aan de TU Eindhoven.

\"\"

Door een nieuwe piek in het aantal coronabesmettingen in China zijn delen van het land in lockdown gegaan. Hierdoor is er een record aantal containers opgehoopt in Shenzhen en Hongkong. Deze steden hebben alles dichtgegooid en alle inwoners gevraagd zich te laten testen op Covid, in de hoop een snelle vermindering van het aantal besmettingen te realiseren. Door de problemen in de havensteden van China zijn er veel goederen die vertraging oplopen naar Europa en de VS.

\"\"

Rendement:

\"\"

Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (na aftrek van alle directe en indirecte kosten dus. En tevens gebaseerd op een beheerfee van 1% ex btw.

*De waarde van uw belegging kan dus fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Junior Beleggen

Naast Mercurius Vermogensbeheer bieden wij Junior Beleggen aan voor de opbouw naar senior vermogen. Bij Junior kan eenieder terecht vanaf 1.000 euro.

\"\"

\"\"
Scroll naar boven