Rendement oktober 2022

Na maandenlang mineur op de beurzen zijn er gelukkig weer positieve cijfers te presenteren. Beleggers wachten al lang op een dieptepunt waardoor het sentiment omslaat en opnieuw ruimte wordt gemaakt voor positieve resultaten. Inmiddels zijn de renteverhogingen en enigszins afgekoelde economie verdisconteerd in de marktprijs. Voornamelijk tech-aandelen – waar dit jaar de hardste klappen zijn geïncasseerd – beginnen voorzichtig uit het dal te klimmen. Is dit het begin van een kentering? Hoe sluiten de portefeuilles van Mercurius de maand oktober af?

\"\"

De economische vooruitzichten van Europa lijken – niet geheel onverwacht – af te zwakken. De groei in de EU-prognose wordt naar beneden bijgesteld tot \’geen groei\’ en de werkloosheid loopt op tot 7,1%. De vooruitzichten lijken voor te sorteren op een milde recessie begin 2023. Dit jaar zal de ECB nog nadenken over het verkrappen van de balans. Dit gebeurt door de voorheen aangekochte obligatieposities niet te herbeleggen, Dit plan, samen met de renteverhogingen, is het wapen en schild waarmee de beleidsmakers het inflatiespook te lijf gaan.

Europa kampt nog steeds met een afname van de retailverkopen. Waar dit eerst enkel te horen was bij pakketbezorgers FedEx en PostNL, bleek het toch een kanarie in de kolenmijn. Daarnaast zwerft er momenteel een grote hoeveelheid cash rond als gevolg van langdurige monetaire verruiming. Vervelend voor de ECB, maar gunstig voor banken die dit kunnen stallen tegen alsmaar hogere rente.


\"\"

China kampt met oplopende coronabesmettingen, maar kiest er nu toch voor om de economie te heropenen. Na een lange periode van zerotolerancebeleid lijkt Xi Jinping een ander koers in te slaan. De afgelopen twee jaar waren voor China bijzonder slechte jaren. De verslechterende cijfers van de industriesector zijn te herleiden naar zowel de dalende vraag naar consumentengoederen als naar de afkoelende wereldeconomie.

Net als andere valuta heeft de Chinese yuan ook te lijden onder de kracht van de dollar. Sinds maart dit jaar is de yuan 30% goedkoper. De heropening van de economie lijkt een grote impact te hebben op de Chinese economie. De Hang Seng Index schiet als gevolg van de versoepelingen met 7,7% omhoog.


\"\"

De dollar sloot de maand oktober af in pariteit met de euro. Hiermee lijkt de trend van de dollarwals onderbroken, maar de nadelige gevolgen zijn nog niet voorbij. De economische groei in Amerika blijft sterk aanhouden; de indicaties uit oktober wijzen op een lichte toename in de industrie en het aantal werklozenuitkeringen daalde.

De Fed kijkt met een schuin oog naar de nog sterke economie. De agressieve strategie van de rentepolitiek heeft wellicht nog niet genoeg impact op de oververhitte markt. Beleggers houden inmiddels rekening met de renteverhoging en zolang deze doorgaat, houdt de sterke dollar aan. De gevolgen van de huidige wisselkoers zijn enorm, al lijken Amerikanen niet zo bezorgd nu ze aan de winnende hand lijken. Het tij zal keren, de vraag is alleen: wanneer?


\"\"

Op 25 oktober kreeg het Verenigd Koninkrijk nogmaals een nieuwe premier, Rishi Sunak. Boris Johnson trad af na oplopende druk die is ontstaan door de uitstroom van ministers en overige bewindslieden. Hierna volgde Liz Truss, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, als kortst zittende premier van het VK. Nu staat Sunak voor een lastige situatie, maar is hij vastberaden om de inflatie te beteugelen en de staatsfinanciën op orde te brengen. Zal het hem lukken om de ruige wateren van de politieke situatie in de UK onder controle te krijgen?

\"\"

Rendement:

\"\"

Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten). En gebaseerd op een beheerfee van 1% ex btw.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Scroll naar boven