Rendement april 2023

De maand april stemde beleggers positief na de onzekerheden op beurs. De bedrijfswinsten zijn aanzienlijk beter dan voorzien zowel in Europa als in de VS. Met name goud en kapitaalkrachtige techbedrijven lieten sterke winsten zien. Toch leiden de positieve bedrijfscijfers niet direct tot koerswinsten. Beleggers lijken nog verstopt in de veilige havens, na de schokgolf van de omgevallen banken. Hoe sluiten de portefeuilles van Mercurius de maand april af?

\"\"

De opkomst van AI zet de arbeidsmarkt op zijn kop. De Universiteit van Pennsylvania constateerde veel banenverlies in een onlangs gepubliceerde studie. Hoogopgeleide en goedbetaalde werknemers zijn bij uitstek vatbaar voor automatisering, terwijl vooral belastingadviseurs, schrijvers en webdesigners zullen de strijd tegen de technologie zullen moeten aangaan. Naast ChatGPT heeft nu ook Google zijn eigen chatbot Bard gelanceerd. Hoewel deze technologische ontwikkelingen tot banenverlies leiden, creëren ze ook nieuwe banen. En dat is gunstig, aangezien er nog steeds een tekort aan arbeidskrachten is.


\"\"

De kredietverlening is in de afgelopen maanden sterk afgenomen in de Europese Unie, dankzij het verkrappende beleid van de ECB. Uit de meest recente \’Bank Lending Survey\’ blijkt dat de kredieteisen zijn gestegen naar niveaus die we de afgelopen 10 jaar niet hebben gezien. Het omvallen van banken in Amerika zorgde voor onzekerheid op het gebied van de renteverhoging door centrale banken. Daar het vertrouwen al snel terugkeerde en de schade beperkt bleef, drukt de ECB de rempedaal verder in. Hiermee zet de strijd tegen de hardnekkige kerninflatie zich voort.


\"\"

First Republic Bank is overgenomen door JPMorgan Chase. Het was sinds maart al de derde bank die is omviel. Aanvankelijk reageerde markten positief op de overname. Maar de financiële wereld vreest een domino-effect waarbij faillissementen elkaar opvolgen. De balansen van de SVB en FRB leken op elkaar: relatief weinig klanten met grote bedragen met veel leningen tegen een laag rentetarief. Door de snelle renteverhogingen van de afgelopen tijd vormden deze depots een blok aan het been van de banken. Argwaan is op zijn plaats voor bankaandelen.


\"\"

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal met 0,1% gegroeid ten opzicht van het laatste kwartaal van 2022. Hiermee wordt op het nippertje een recessie voorkomen, na 0,1% krimp het laatste kwartaal van 2022.

De inflatie blijft echter aan en lijkt hardnekkiger dan voorheen was verwacht. Lagere energieprijzen temperen de kerninflatie in Europa. Maar het onderliggende prijspeil blijft hoog. Hoewel de disruptie in de internationale aanvoerketens is verholpen, houdt de inflatie in de goederensector aan. Waar de inflatie in de goederensector zijn piek heeft bereikt, is de dienstensector daar nog niet. Zolang de krapte aanhoudt zal de inflatie daar ook niet snel verminderen.

\"\"

Rendement:

\"\"

Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten). En gebaseerd op een beheerfee van 1% ex btw.

*De waarde van uw belegging kan dus fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Scroll naar boven