Rendement juli 2023

In juli is het optimisme teruggekeerd. De harde economische neergang door het agressieve rentebeleid die beleggers vreesden, lijkt niet aan de orde. Hoewel zowel de Amerikaanse Fed als de ECB recentelijk renteverhogingen hebben doorgevoerd, blijft de vraag of dit genoeg zal zijn om de beoogde inflatie van 2% te bereiken. Niettemin zijn de laatste stappen in de strijd tegen inflatie vaak het moeilijkst. Hoe sluiten de portefeuilles van Mercurius de maand juli af?

\"\"

De Fed heeft de rente met 25 basispunten verhoogd, waardoor die nu op het hoogste niveau ligt sinds het voorjaar van 2001. Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, heeft aangegeven dat de mogelijkheid voor verdere renteverhogingen open blijft tot september. Tegelijkertijd benadrukte Powell dat de uiteindelijke beslissing nog niet is genomen en dat er ook een kans bestaat dat de rente onveranderd blijft. Dit zorgde voor positieve reacties op de markten en leidde tot stijgende aandelenkoersen.

Analisten verwachten dat deze recente renteverhoging de laatste zal zijn. De verslechterende economische data en de afnemende kerninflatie zullen de Fed er waarschijnlijk van weerhouden om het beleid nog strakker aan te trekken. Of dit ook de laatste renteverhoging zal zijn voor de Europese Centrale Bank is nog niet duidelijk.


\"\"

Het cijferseizoen voor het tweede kwartaal van 2023 is begonnen en heeft een positieve invloed op de koersen. In Europa heeft 67% van de bedrijven die genoteerd zijn aan de MSCI-index zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. Ongeveer de helft van deze bedrijven heeft de verwachtingen voor winst overtroffen. In de Verenigde Staten heeft iets meer dan de helft van de bedrijven zijn kwartaalcijfers gepubliceerd, en daarvan heeft 80% de verwachtingen overtroffen.

In de eerste twee kwartalen van 2023 werden de marktprestaties vooral gestuwd door een selecte groep van \’magnificent seven\’-aandelen. Nu worden positieve resultaten breder verspreid over de markt, wat zorgt voor een gezonder evenwicht in de marktdynamiek.


\"\"

De obligatiemarkt in de VS kende volatiliteit. De Amerikaanse arbeidsmarkt koelt niet zo snel af als gehoopt en de stijging van de lonen houdt aan. Daardoor vreesden beleggers dat de beleidsrente voor een lange tijd hoog zou blijven. Als gevolg hiervan steeg de Amerikaanse tienjaarsrente met 26 basispunten. De recente verlaging van de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten door beoordelaar Fitch heeft hier natuurlijk ook invloed op gehad. De felbegeerde AAA-status is herzien naar een AA+-rating. Hierdoor zullen de Amerikanen dieper in de buidel moeten tasten om aan de huidige schulden te voldoen.


\"\"

Na een langere periode zijn Chinese aandelen weer actief in de competitie. De verwachte boost bleef aanvankelijk dit jaar uit, na een langdurige periode van economische beperkingen. Het herstel heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk gedacht. Op dit moment heeft Xi Jinping te maken met een hoog niveau van jeugdwerkloosheid en een historisch lage bezettingsgraad. Analisten voorspellen dat er meer overheidsstimulatie zal plaatsvinden in de tweede helft van 2023. Met name de Chinese vastgoedmarkt kan wel wat extra steun gebruiken.

\"\"

Rendement:

\"\"

Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten). En gebaseerd op een beheerfee van 1% ex btw.

*De waarde van uw belegging kan dus fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Scroll naar boven