Rendement januari 2024

De eerste maand van 2024 is voorbij en het sentiment lijkt positief. Wereldwijd hebben verschillende aandelenindices, waaronder de AEX, een recordhoogte bereikt. Er bestaat een gezegde onder beleggers: \’As January goes, so goes the year\’. Historisch gezien is hier enige waarheid in te vinden. Hoe hebben de portefeuilles van Mercurius het in januari gedaan?

Onlangs zijn de bedrijfsresultaten gepubliceerd en deze vertoonden gemiddeld een winststijging van bijna 8%, aanzienlijk hoger dan de oorspronkelijk verwachte 4,7%. Deze verbetering wordt gestimuleerd door lagere productiekosten en een nadruk op efficiëntie binnen bedrijven. Opmerkelijke prestaties werden waargenomen in de energie-, gezondheidszorg- en technologie-industrieën. Dit illustreert dat, ondanks macro-economische zorgen en verminderde consumentenvraag, veel bedrijven er toch in slaagden hun financiële prestaties te verbeteren.


In de Verenigde Staten is de inflatie snel gedaald en is de doelstelling van 2 procent bereikt. In Europa blijkt de inflatie hardnekkiger. Dit heeft tot gevolg dat het vooruitzicht op een renteverlaging in Europa uitblijft, mede door geopolitieke zorgen en de vrees voor recessie en aanhoudende inflatie. Ondertussen creëert de combinatie van lagere rente en hogere winsten in de VS een uiterst gunstige omgeving voor beleggers.


De trend van vorig jaar zet zich voort in 2024, met de winnaars van toen nog steeds aan kop. De opwinding rond kunstmatige intelligentie, die 2023 domineerde, blijft ook dit jaar aanhouden. Vooral Meta en Amazon hebben positief verrast, waardoor de Magnificent Seven dit jaar met 14 procent zijn gestegen. Zonder deze groei zou de beurs nagenoeg gelijk zijn gebleven. Het grootste deel van de koerswinst dit jaar is opnieuw toe te schrijven aan de Magnificent Seven, zoals ook vorig jaar het geval was.


De recente economische update van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werpt nieuw licht op de verwachte wereldwijde groeivooruitzichten. Voor 2024 is een wereldwijde groei van 3,1% voorspeld, wat een stijging betekent van 0,2 procentpunt ten opzichte van eerdere voorspellingen en overeenkomt met de groei in 2023. Deze positieve trend weerspiegelt de opmerkelijke veerkracht van zowel de Verenigde Staten als opkomende economieën. Daarbij worden consumptieve uitgaven als belangrijkste aanjagers van deze groei gekenmerkt.

Verder vooruitkijkend naar 2025 is er voorzichtig optimisme, met een verwachte lichte versnelling van de groei tot 3,2%. De vooruitzichten voor Europa zijn enigszins naar beneden bijgesteld, vooral vanwege een zwakkere groei in 2023. Ons continent blijft worstelen met strakke monetaire omstandigheden, wat de groei belemmert. Bovendien blijven de Europese economieën de gevolgen ondervinden van hun blootstelling aan de oorlog in Oekraïne, wat extra druk betekent op hun economisch herstel.

Rendement december:

Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten). En gebaseerd op een beheerfee van 1% ex btw.

*De waarde van uw belegging kan dus fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden dus geen garantie voor de toekomst.

Scroll naar boven