In de portefeuille

Mercurius Vermogensbeheer is gespecialiseerd in de selectie van actieve beleggingsfondsen. De portefeuille van Mercurius is divers en wordt gekenmerkt door een grote spreiding. Eén van de beleggingsfondsen in de portefeuille is het Henderson Global Technology Leaders Fonds.

Innovatieve technologie

Het Henderson Global Technology Leaders Fonds investeert allereerst in innovatieve bedrijven, die met innovatieve ideeën de productiviteit verhogen of problemen oplossen. Het fonds deelt technologiebedrijven op in 5 thema’s:

De verdeling van de fondsthema\’s

Belangrijk kenmerk van het fonds is het gehanteerde waarderingsdicipline. Het fonds zoekt technologiegerelateerde bedrijven die groeien, maar tegelijkertijd niet ‘te duur’ zijn. Het motto is dan ook: ‘rational growth at a reasonable price’. Dit houdt in dat bedrijven niet enkel worden geselecteerd op innovatie en groeimogelijkheden, maar ook op prijs. Innovatieve groeibedrijven kunnen een sterke stijging van marktwaarde doormaken. De groei kan het gevolg zijn van solide resultaten, maar de daarop volgende hoge interesse in het aandeel van investeerders kan zorgen voor een te hoge waardering of zelfs ‘hype’.

Een soortgelijk fenomeen lijkt plaats gevonden te hebben bij het aandeel Tesla, dat door bovengemiddelde interesse van investeerders een naar het lijkt te hoge waardering kreeg. Het gevolg is dat het aandeel een sterke daling kan doormaken, om terug te keren naar een ‘gezonde’ en realistische waardering. Een bekende waarderingsmaatstaf is het berekenen van de verhouding tussen de aandelenprijs van het bedrijf en de winst van het bedrijf. Het fonds hanteert diverse waarderingsmethoden, om zo bedrijven te kunnen selecteren zowel veelbelovend als goedkoop zijn.

Het waarderingsdicipline is zichtbaar bij bijvoorbeeld ASML. ASML maakt deel uit van de portefeuille van het Henderson Global Technology Leaders Fonds. Ondanks goede beursresultaten verlaagt het fonds zijn relatieve blootstelling aan ASML. De oorzaak is een te hoge waardering waardering van het aandeel. Op deze wijze kan er worden geprofiteerd van de groei van innovatieve bedrijven, zonder onderdeel te worden van een \’hype\’ of blootgesteld te worden aan overgewaardeerde en daardoor risicovolle aandelen.

Top 10 Horizon Global Technology Leaders Fund

In de onderstaande tabel worden de top 10 aandelen van het fonds weergegeven, op volgorde van procentuele weging ten opzichte van de totale portefeuillewaarde. (NVIDIA is 9,55% van de totale portefeuille)

Top 10 Horizon Global Technology Leaders Fund

Meer weten over het Horizon Global Technology Leaders Fund? Klik voor de factsheet of meer informatie.

Scroll naar boven