Dutch Discount; fabel of werkelijkheid?

[pl_button type=\”ol-link\” link=\”http://bit.ly/20170527DutchDiscount_PDF\” target=\”blank\”]Lees het als PDF[/pl_button]

Wat bedoelt men er mee?

In de jaren negentig hadden aandeelhouders in Nederland relatief weinig in de pap te brokkelen. Grote beursgenoteerde bedrijven als Unilever, KPN, Koninklijke Olie, Heineken en Akzo hadden aandeelhouders structuren waarbij een beperkte groep aandeelhouders het voor het zeggen hadden. Dit maakte dat de Nederlandse beurs een relatief lage waardering had ten opzichte van andere Westerse beurzen. Nu de roep om beschermingsconstructies weer de kop op steekt na de ongevraagde avances die Unilever en Akzo ontvingen, keert ook de term Dutch Discount weer terug op de beurs….RTLZ belde ons voor onze mening en we lichten die hier graag verder toe.

Als Kamp zijn zin krijgt…

Minister Kamp van economische zaken lijkt zijn ministerie om te willen vormen naar het ministerie van sociale zaken voor slecht presterende bestuursvoorzitters zo blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer. Kamp stelt de kamer voor om meerdere beschermingsmaatregelen in te stellen, variërend van een bedenktijd van een jaar tot hogere benodigde aanmeldingspercentages bij een vijandige overname. Als directe aanleiding noemt Kamp de recente overnamepogingen rondom Akzo en Unilever.

…en voorbij mag gaan aan de echte reden van kwetsbaarheid…

Veel Nederlandse ondernemingen hebben al een beschermingsconstructie die het lastiger maakt om ze over te nemen. Heineken heeft de Heineken Holding als aandeelhouder die de meerderheid van het stemrecht heeft en onder meer Unilever en KPN hebben een stichting administratie kantoor die als barrière kan fungeren in het geval van een ongewenste overname. Toch zien we in de praktijk dat bedrijven pas kwetsbaar worden voor een vijandige overname als ze stelselmatig de kansen op waarde creatie aan zich voorbij laten gaan. Het is niet één kwartaal of één jaar van achterblijvende performance die er voor zorgt dat er barbaren aan de poort komen te staan. Een structureel achterblijvend prestatieniveau ontlokt dat wel.

\”Tafelzilver moet alleen worden beschermd als het zijn glans heeft verloren.\”

…worden beleggers benadeeld….

Door een beschermingswal op te werpen wordt vooral het wanpresterende bestuur en de slapende RvC beschermd. Uiteindelijk zijn ook de bestuursleden werknemers die ter verantwoording te roepen moeten zijn, en in het geval van wanprestatie, ontslagen moeten kunnen worden. Een overname die ingegeven wordt door wanprestatie is voor deze bestuurders vaak een zegen omdat ze hun aandelenpakket vaak op een hoog niveau kunnen verzilveren en met opgetogen hoofd het zelfgecreëerde slagveld kunnen verlaten. Maar vaak is het pluche plakkerig en het gebruik van een beschermingsconstructie aanlokkelijk. Dit alles is vaak niet in het voordeel van beleggers die van het bestuur van hun onderneming mogen verwachten dat ze waarde-optimalisatie nastreven

…en wordt een onderwaardering terecht…

De plannen van het kabinet degraderen de Nederlandse economie tot Franse niveaus. Het Franse ontslagrecht zorgt ervoor dat ondernemers terughoudend zijn in het aannemen van mensen want: “Why should I hire them, if I can’t fire them?”. Datzelfde gaat straks op bij directies van beursgenoteerde bedrijven en dus wordt de aandeelhouders invloed opnieuw beteugeld en zou een lagere waardering het gevolg kunnen zijn.

…waarmee de staatskas verder gedupeerd wordt.

Niet alleen de staatskas wordt daarmee gedupeerd, want lagere waarderingen zorgen voor lagere vermogensbelastinginkomsten. Ook het winstniveau ligt lageren daarmee loopt de staat winstbelasting mis. Verder wordt Nederland ook minder interessant voor investeerders en zou je mogen verwachten dat flexibelere wetgeving andere landen aantrekkelijker maakt als vestigingsplaats. Uiteindelijk kost dit Nederland op termijn ook werkgelegenheid, dit alles ter bescherming van een aantal onder-presterende directieleden.  Het is dan ook te hopen dat de plannen van dit demissionaire kabinet geen doorgang vinden en dat ze zichzelf een bedenktijd van minimaal 4 jaar oplegt alvorens deze destructieve wetgeving door de kamer gejaagd wordt.

[pl_button type=\”ol-link\” size=\”large\” link=\”https://www.mercuriusvermogensbeheer.nl/nieuwsbrief/\”]JA! Graag ontvang ik de visie updates[/pl_button]

Scroll naar boven