PPG en AkzoNobel, hoe moet dat nu verder?

[pl_button type=\”ol-link\” link=\”http://bit.ly/20170527Akzo_PDF\” target=\”blank\”]Lees het als PDF[/pl_button]

Akzo blijft zich verzetten

Op 8 mei maakte Akzo bekend ook niet in te gaan op het derde en laatste bod van PPG, wel werd er kortstondig gesproken met PPG op de Rotterdamse luchthaven, een gesprek waarin Akzo PPG de indruk gaf niet serieus te zijn. Puur een formaliteit voor de buitenwereld dus. Nieuwe argumenten voor de afwijzing ontbraken in het begeleidende persbericht van Akzo en veel aandeelhouders reageerden furieus, temeer omdat de zelfstandige strategie van Akzo om de waarde van het bedrijf te ontsluiten, vaag blijft. PPG lijkt echter vastberaden om Akzo in te lijven en heeft al aangegeven te blijven geloven in de combinatie van de twee bedrijven.

\”Akzo neemt meer tijd voor de rechtszaak dan dat het gesproken heeft met PPG.\”

Jan-Willem de Groot, partner Houthof Burema, advocaat Elliott Advisors

…terwijl PPG alle opties open houdt…

PPG heeft bij haar derde informele bod op Akzo aangegeven dat dat de laatste vriendelijke poging was om Akzo in te lijven. Hier heeft Akzo dus wederom voor bedankt en PPG is hierdoor in een lastiger pakket verzeilt geraakt. Als PPG een vijandelijk bod op Akzo wil uitbrengen dan zal het voor 1 juni met een biedingsbericht moeten komen. Hierin moet ze aangeven wat het tijdspad voor het bod is en bij hoeveel aangemelde aandelen PPG het bod gestand doet. Haalt PPG deze drempel van doorgaan 90% tot 95% niet en wordt het bod geen gestand gedaan, dan moet PPG Akzo 6 maanden met rust laten. Deze regel noemt men de put up or shut up. Dit houdt in dat PPG ook niet mee mag doen met een bod als Akzo gekocht dreigt te worden door een derde partij. Voor PPG is er dus veel aan gelegen om toch met Akzo in gesprek te komen over een vriendelijk bod. PPG heeft in een separaat kort geding gevraagd om de deadline van 1 juni met twee weken te vertragen zodat het meer tijd heeft om haar strategie te bepalen na de uitspraak op 29 mei van de Ondernemerskamer in de procedure die Elliott Advisors heeft aangespannen.

…en Elliott Advisors Akzo het vuur aan de schenen legt…

Ondertussen heeft Akzo het ook flink aan de stok met enkele grootaandeelhouders onder aanvoering van het activistische Elliott Advisors. Deze partij eiste eerder van Akzo dat er op de aandeelhoudersvergadering gestemd moest worden over de positie van RvC voorzitter Anthony Burgmans.

Akzo wees dat toen af maar Elliott eist in een procedure bij de ondernemerskamer dat hier alsnog een speciale aandeelhoudersvergadering over komt. Op maandag 29 mei nabeurs komt de ondernemerskamer met haar uitspraak. Hierin zou de ondernemerskamer meerdere opties hebben die eventueel Akzo zouden dwingen om in gesprek te gaan met PPG. Defacto heeft PPG nu maar een dag om op basis van de uitspraak van de ondernemerskamer te beslissen of ze een vijandelijk bod uitbrengt op Akzo, te kort zo stellen de raadsheren van Allen & Overy die PPG bijstaan. En dus is er door PPG uitstel tot 14 of 15 juni aangevraagd.

…en een pad baant voor een overname van Akzo.

In de tussentijd zal Elliott Advisors de luis in de pels van Akzo blijken. Deze aandeelhouders staat te boek als scherp in procedures en uiterst vasthoudend. In een zaak tegen de Argentijnse overheid voerde Elliott een procedure die uiteindelijk 15 jaar zou duren voordat Elliott het gelijk aan haar kant kreeg (en $2 miljard winst maakte). Men zou dus kunnen betwijfelen dat het Elliott alleen om de kortetermijnwinst gaat. Elliott zal proberen om het verzet van Akzo van binnenuit te bestrijden door de beschermingsconstructies en het verzet te breken. Als eerste stap probeert Elliott nu dus Anthony Burgmans af te zetten. Of dat lukt valt te bezien maar het heeft in ieder geval een proces op gang gebracht dat Akzo moeilijk meer kan stoppen. PPG lijkt aan Elliott een waardevolle bondgenoot te hebben.

De ondernemerskamer schudt de kaarten…

Door de halsstarrige weigering van Akzo om met PPG in gesprek te gaan lijkt een snelle overname waar veel beleggers op gehoopt hadden van de baan. Voor het vervolg van deze overnamestrijd liggen de kaarten nu bij de ondernemerskamer die komende maandag met haar uitspraak het vervolg van de strijd zal bepalen. Afhankelijk van het ondernemerskamer oordeel zal PPG haar strategie bepalen om haar uiteindelijke doel te bereiken: het inlijven van de verfactiviteiten van Akzo. Wij verwachten niet dat PPG zich tot een vijandelijk bod zal laten verleiden, mogelijk zal het uitblijven van zo’n bod tussentijds de koers van Akzo verder drukken om daarna op termijn weer te stijgen als de strategie van Elliott succesvol blijkt en PPG (of een ander) alsnog een overname van Akzo kan proberen.

Ondertussen zoeken wij nog naar een goed instapmoment voor een positie in Akzo op te nemen waarmee we zonder tijdsdruk maar met een hefboom kunnen profiteren van de eventuele stijging van Akzo.

[pl_button type=\”ol-link\” size=\”large\” link=\”https://www.mercuriusvermogensbeheer.nl/nieuwsbrief/\”]JA! Graag ontvang ik de visie updates[/pl_button]

Scroll naar boven