De tweede helft van 2017

[pl_button type=\”ol-link\” link=\”http://bit.ly/20170708_2017_PDF\” target=\”blank\”]Lees het als PDF[/pl_button]

Een korte terugblik…

De eerste helft van 2017 zit er op. Tijd voor een korte evaluatie van het eerst deel. Voor aandelen en obligatiebeleggers was het een lastige periode. Met dank aan de overnameperikelen rondom Akzo en Unilever wist de AEX nog een mooie plus van zo’n 5% te noteren. Daarmee was het meteen een van de sterkst stijgende indexen in de Westerse wereld. Amerikaanse indexen stegen ook maar die stijging werd voor Europese beleggers tenietgedaan door de val van de dollar die zo’n 8% aan waarde verloor.

De mooiste rendementen werden daar behaald waar beleggers het niet verwachten, Emerging Markets.

Ondertussen liep de rente licht op hetgeen zorgde voor dalende koersen voor obligatiebeleggers.

..op de effecten in onze portefeuilles..

In het aandelengedeelte van onze portefeuilles wisten we overall zo’n 5% rendement te maken. De spreiding deed hier haar werk goed. Posities in opkomende landen en Japan stegen zo’n 10% terwijl de posities in de VS en in investeringsvehikels een lichte min lieten zien. In het obligatiegedeelte wisten we met de selectie van actieve managers een stijging van ongeveer 1,6% zien.

…en onze toegevoegde waarde…

In het “special” & derivaten gedeelte van onze actievere portefeuilles werden de forse stijgingen van Monsanto (29%) en ING (49%) gedeeltelijk tenietgaan dalingen in Aegon (36%) en een verliesje op Actelion (veroorzaakt door de sterk gedaalde dollar). Per saldo steeg dit deel even eens met 5%

…maar het gaat om de 2e helft…

Daar waar het in de eerste helft van 2017 vooral ging om het gestuntel van Trump zal dat in de rest van het jaar niet veel anders zijn. Beleggers zouden moeten hopen op een succesvolle afzettingsprocedure. Dit zou ervoor zorgen dat de goede plannen van Trump doorgevoerd worden, de onnozele ideeën verdwijnen in de prullenbak en de S&P makkelijk een koerssprong van 10% laat zien, het zou ook goed voor de dollar zijn. Of dit werkelijk gaat gebeuren is de vraag. Wel mogen we verdere renteverhogingen verwachten in de VS.

Hier en daar zien we tekenen van economische verzwakking, ingegeven door de onzekerheid omtrent belastingplannen en wetgeving in de VS. Ondernemers stellen hun investeringen daardoor uit. Toch zal dit niet meer dan een verzwakking zijn, voor een recessie is veel meer nodig. We blijven de VS vooralsnog onder-wegen in portefeuilles.

In Europa (ex-UK) zien we de economie verder aantrekken. Nieuwe regeringen ontrollen hun plannen en investeringen in Nederland en Frankrijk en later dit jaar ook Duitsland. Reden om Europa te blijven overwegen.  In de UK blijft de Brexit de groei remmen.

…Geopolitieke spanning zal blijven domineren…

De geopolitieke spanning met name rondom Noord-Korea, zal het wereldtoneel blijven domineren. Trump zal zich uit de tent laten lokken en dat kan een van de grootste bedreigingen vormen in de tweede helft van het jaar.

…de rente loopt verder op, zonder al te hoge inflatie…

In de VS maar ook in Europa zullen we een lichte stijging van de rente zien. Dit zal slechts met lichte inflatie gepaard gaan. De lagere dollar en de ontwikkeling van de olieprijs zijn hier de belangrijkste oorzaken voor.

…en stuwt marges bij financials verder…

De tijgende rente zal een belangrijke drijfveer vormen voor koersstijgingen bij financials. We verwachten specifiek bij Aegon een goed herstel. De Amerikaanse tak zal profiteren van lokale ontwikkelingen, en van de versoepeling van kapitaalregels die het bedrijf in staat stellen meer dividend uit te keren naar het moederbedrijf. Dat kan dan betere solvabiliteit rapporteren.

…lage rente blijft overnames faciliteren…

Ook in de tweede helft van het jaar gaan we natuurlijk weer overnames zien. Het lastig nu al te voorspellen welke partijen actief zullen zijn maar in onze portefeuille denken we een goede positie te hebben met Akzo dat de hete adem van Elliott en PPG zal blijven voelen. Ook de overname van Monsanto zal nog opwaarts potentieel bieden (als de dollar niet nog een 8% daalt). De laatste denken we eind september of in oktober af te ronden.

… en een lichte stijging van de beurs tot jaar eind.

We verwachten tot het einde van het jaar een verdere stijging van de beurs. Er zit nog muziek in de verschillende sectoren die dit jaar nog weinig hebben laten zien zoals olie en gas en retail. In het obligatiegedeelte verwachten we een verder stijging te kunnen realiseren met name uit de rentebetalingen die er nog in het verschiet liggen.

[pl_button type=\”ol-link\” size=\”large\” link=\”https://www.mercuriusvermogensbeheer.nl/nieuwsbrief/\”]JA! Graag ontvang ik de visie updates[/pl_button]

Scroll naar boven