Outlook 2018

Lees het artikel als PDF

In de vorige nieuwsbrief schreven we al kort over het herbalanceren van de portefeuilles. Dit proces is in volle gang, om zo voor de jaarwisseling helemaal klaar te zijn voor het nieuwe jaar. In dit artikel een korte outlook voor 2018, de basis voor onze beslissingen in de portefeuilles.

2018, een verdere economische groei en stijgende rente…

De economische indicatoren zijn sterk. Ook zonder een belastingverlaging in de VS verwachten we een gezonde economische groei. Belastingverlaging in de VS zal vooral voor lokale Amerikaanse bedrijven een positief effect hebben. Daarnaast zullen de belangrijkste handelspartners van de VS, Japan, China en Europa volop profiteren van een verdere economische impuls. De sterk aantrekkende economie zal de FED aanleiding geven de rente in de VS verder en sneller te verhogen. Dit zal de USD stabiliseren, mogelijk zelfs versterken, de onzekere factor voor de USD blijft de zwakke en onberekenbare politieke leiding in de VS .

…dus een verschuiving in de verdeling tussen obligaties en aandelen…

In de diverse profielen hebben we het percentage obligaties iets verlaagd. We maken weliswaar nog steeds een heel acceptabel rendement op obligaties maar in een stijgende beurs zullen aandelen een beter rendement laten zien. In 2018 verwachten we wederom een jaar waarin aandelen een stijging kunnen laten zien. Dit zullen wel andere sectoren zijn dan de sectoren die in 2017 de kar trokken. Technologie was een sterke stijger in 2017 en er kunnen nog wel verdere stijgingen te zien zijn, maar andere sectoren zoals consumentengoederen kunnen in 2018 profiteren van de aantrekkende economie en het toegenomen vertrouwen bij consumenten.

Flexibele obligatiefondsen verzwaard

De weging in obligaties brengen we dus iets terug maar binnen de obligaties voegen we meer actieve fondsen toe die een flexibel beleid kunnen voeren. Bij een stijgende rente (zoals we verwachten in de VS) willen we juist actieve fondsen opnemen die kunnen profiteren van deze rentestijgingen. Elders in deze nieuwsbrief bespreken we een deze nieuwe obligatiefondsen.

Keuzes in opkomende landen aangepast

Voor 2018 blijven we positief voor opkomende landen. Ondanks de stijgingen in 2017 denken we dat de waarderingen nog aantrekkelijk zijn. We voegen in dit segment Frontier Markets toe. Opkomende landen die zich nog in een eerder stadium van ontwikkeling bevinden zoals Sri-Lanka, Saudi-Arabië, en Argentinië. Daarnaast wisselen we in de meeste portefeuilles het Comgest Emerging Markets Fund voor een beter presterend fonds van een ander huis.

Andere nieuwe fondsen toegevoegd…

Daarnaast voegen we andere nieuwe fondsen toe. Zo nemen we, naast de bestaande posities een nieuw fonds op voor kleine Amerikaanse bedrijven, we bereiden de positie in Japan uit door een large cap fonds op te nemen naast onze huidige small cap positie aldaar. We blijven enthousiast over Japan, de waarderingen zijn laag, de economische groei trekt aan en kan een verdere impuls krijgen uit de export naar de VS. Verder voegen we een fonds toe dat belegt in bedrijven met nieuwe technologieën die de samenleving (positief) veranderen.

In het komende jaar zullen we de nieuwe posities in de nieuwsbrief verder bespreken.

JA! GRAAG ONTVANG IK DE VISIE UPDATES

Scroll naar boven