Obligaties geven rendement, zelfs bij stijgende rente!

Lees het artikel als PDF

De denkfout die veel beleggers maken is dat er weinig tot geen rendement op obligaties te behalen valt. Zelfs in deze periode met wereldwijde rentestijgingen bewijzen onze geselecteerde fondsmanagers het tegendeel.

Rendement op obligaties…

2017 tot nu toe weerspiegelt maar weer eens dat er wel degelijk rendement te behalen valt op obligaties. Vooral in de defensieve portefeuilles, is dit effect goed zichtbaar. Deze portefeuilles laten in het vastrentende deel een rendement zien van 3,14% (koersen van 6 december 2017). Koploper onder deze fondsen is het fonds van GAM, wat dit jaar year-to-date zelfs een stijging van 14,2% laat zien.

…zelfs bij stijgende rente?

Nu kunnen beleggers ervan uit gaan dat obligaties wat rendement maken, al is het vaak wat minder dan bij aandelenfondsen, de huidige omstandigheden op de markt maken dit extra speciaal. Een obligatie met een vast rentepercentage verminderd normaal gesproken namelijk in waarde wanneer de rente wordt verhoogd. In deze tijd is het daarom onverstandig om obligaties met een vaste rente en een lange looptijd te hebben. Deze zullen over tijd inderdaad in waarde dalen.

Een actief en flexibel mandaat lijkt de oplossing

De huidige renteontwikkelingen vragen dus om een actief beleid, een lage gemiddelde looptijd van de obligaties, en vooral flexibiliteit om snel te kunnen schakelen. De meeste obligatiefondsen in het vastrentende deel van onze portefeuilles hebben een dergelijk flexibel mandaat. Op deze manier zitten deze fondsen niet te wachten tot hun obligaties door een stijgende rente in waarde dalen, maar zoeken ze wereldwijd dagelijks naar kansen in de markt. Tevens worden risico’s afgedekt met derivaten en/of hedges.

\”Only investors with a truly flexible and nimble approach will succeed going forward.\”

Fraser Lundie, co-head of Credit at Hermes Investment Management

Nieuw in 2018: Vontobel Strategic Income

Mercurius verwacht dat deze flexibele strategie op de fixed-income markt ook de komende periode haar vruchten zal afwerpen. Voor 2018 voegen we in het obligatiedeel van de portefeuilles daarom het Vontobel Strategic Income Fund toe. Dit fonds is naar onze visie goed gepositioneerd met haar actieve en flexibele strategie.
Wilt u meer weten over het Vontobel Strategic Income Fund? Klik dan op onderstaande afbeelding voor het artikel over dit fonds.

JA! GRAAG ONTVANG IK DE VISIE UPDATES

Scroll naar boven