ING

Lees het artikel als PDF

Op 31 januari publiceerde ING Groep haar vierde kwartaal en 2017 jaarresultaten. Mercurius Vermogensbeheer heeft een directe en indirecte positie in ING voor de meeste van haar relaties en dus bestudeerden we de cijfers met verhoogde belangstelling. In dit bericht delen we onze bevindingen.

Afnemend onderliggend resultaat…

In het vierde kwartaal stonden de resultaten van ING Groep onder druk. De rentebaten en provisie-inkomsten stegen weliswaar maar de overige inkomstenbronnen boekten een lager resultaat. Daarnaast liepen de kosten op. Niet alleen de almaar stijgende kosten van de toezichthouder(s), maar ook de personeelskosten en overige kosten stegen. ING geeft aan dat een deel van die overig kostenstijging eenmalig is. Over het hele jaar steeg het operationele resultaat nog wel met 2,4%, maar de daling van 20% in het vierde kwartaal is wel wat te fors.

…door investeringen in o.a. blockchain…

De bank blijft fors investeren in nieuwe ontwikkelingen. Zo nam ING Groep afgelopen week een 75% belang in Payvision, een digitaal betaalplatform. Zelf ontwikkelde de bank een applicatie voor het kleinbedrijf om ontvangsten direct aan facturen te koppelen om zo de administratie te verbeteren. Dit mes snijdt aan twee kanten want hiermee heeft de bank ook een beter inzicht in de administratie van haar kredietnemers, hetgeen het risico voor de bank vermindert. Daarnaast maakt het de binding met haar klanten groter. Ander banken ontwikkelen soortgelijke initiatieven. Verder investeert ING groots in Blockchain. Ze ontwikkelde zelf een code die bijna 10 maal efficiënter is in het waarborgen van privacy en gebruikt de blockchain techniek voor digitale handelsplatformen voor de agrarische sector en energie grondstoffen.

…en een verschoning van de portefeuille…

ING is hard bezig haar activiteiten te verduurzamen. Waar het bedrijf eerder al bekend maakte geen onroerend goed meer te financieren dat geen groen label heeft, is de bank nu druk bezig om haar activiteiten in de kolen energiesector naar nul af te bouwen. De bank ondersteunt ook nieuwe duurzame initiatieven; een drijvend zonnepanelenpark behoort tot die categorie. Dit jaar moet dat park energie voor 600 huishoudens leveren.

…moeilijkere omstandigheden door Basel IV…

In de toelichting op de cijfers waarschuwt de bank voor de nieuwe regels van Basel IV. Een deel van deze regels werd in december 2017 bekend gemaakt. De eerste inschatting is dat de bank nog meer buffers moet aanhouden. Dit is een tegenvaller voor beleggers. Overigens wordt niet alleen ING daardoor geraakt, de hele sector zal deze druk ondervinden.

…leggen extra (dividend) druk.

Over heel 2017 keert de bank eur 0,67 per aandeel aan dividend uit, eur 0,01 hoger dan over 2016. ING Groep streeft ernaar om een progressief dividend uit te keren en in de afgelopen jaren is het dividend jaarlijks met eur 0,01 gestegen. Om dit te kunnen realiseren zal de bank een fors groei van de cijfers moeten blijven realiseren of de kosten sterk moeten reduceren.

De vooruitzichten…

ING zal dus fors moeten blijven groeien om aan haar eigen doelstellingen te blijven voldoen. In de afgelopen periode heeft met name de retailtak van de bank een goede groei laten zien. De historie op dat gebied is bemoedigend. Over de periode 2014 tot 2017 groeide het aantal retailklanten bij ING met 13%. Het aantal primaire klanten, die klanten waar ING de huisbankier voor is, groeide met 29% in diezelfde periode. Dat is goed nieuws want de marge en verdiensten op primaire klanten is hoger. Dat ING haar dienstverlening op orde heeft blijkt ook uit het feit dat ING in 9 van de 13 landen waar ze actief is, is verkozen tot beste retailbank. De retailtak levert een stabieler businessmodel op dan de investmentbanking tak. Daarnaast is de rentemarge-ontwikkeling bemoedigend. In de periode 2014 tot 2017 steeg die met 4,5%.

…en conclusie.

Op korte termijn kan er wat druk op ING staan die samenhangt met de Basel IV zorgen. We denken echter dat dit van korte termijn is. De sterke focus van de bank op nieuwe technieken en haar klantfocus geven een kwalitatieve groei, niet alleen van de klantenbasis maar ook van de winstgevendheid per klant. De aantrekkende economie, en de oplopende rente zijn een andere positieve ontwikkeling voor de winstgevendheid van de bank. We verwachten dan ook dat het aandeel zich positief zal blijven ontwikkelen en handhaven onze positie.

JA! GRAAG ONTVANG IK DE VISIE UPDATES

Scroll naar boven