Partners Group

Lees het artikel als PDF

In de afgelopen twee weken hebben we in de offensievere portefeuilles een nieuwe positie opgenomen: Het Zwitserse Partners Group. Wat doen ze, en waarom is dit een toegevoegde waarde in onze portefeuilles?

ISIN: CH0024608827 

Vervanger van First State Infrastructure

Partners Group is opgenomen in de portefeuilles als vervanger van het Frist State Infrastructure fonds. Dit fonds namen we op na de verkiezing van Trump, omdat hij beloofde veel in infrastructuur te gaan investeren. De prestaties van dit fonds bleven echter achter, en Partners Group bleek hierin een goede vervanger. Partners Group belegt onder andere in private infrastructuurprojecten, waardoor we wel de exposure naar deze sector behouden. Partners Group laat daarnaast al jarenlang een sterke groei van haar onderliggende waarde zien.

We verkochten het fonds van First State Infrastructure vlak voor de wereldwijde dip op de markten. Een week later werden de posities in Partners Group aangekocht, waardoor we voor deze positie een groot deel van de daling op de markt zijn ontsprongen.

\’Realizing potential in private markets\’

Partners Group is een houdstermaatschappij die investeert in verschillende private markten. Zo investeren ze bijvoorbeeld in niet-beursgenoteerde bedrijven, vastgoed, private infrastructuur en privaat schuldpapier. Partijen als Hal en Sofina, die al in onze portefeuilles aanwezig zijn, hebben ons al meer dan eens laten zien dat private markten een bovengemiddeld rendement kunnen bieden.

Partners Group is interessant gepositioneerd ten opzichte van grotere asset managers en kleinere private equity partijen. Ze zijn meer wereldwijd gefocust dan de private equity partijen, maar meet op private markten gefocust dan de grote traditionele fondshuizen. Deze unieke positionering maakt Partners Group tot een waardevolle toevoeging in onze portefeuilles.

Voorbeelden van onderliggende posities

In de private equity tak van Partners Group wordt er gezocht naar bedrijven met een sterke positie in hun industrie qua marktaandeel of groei. Zo investeerden ze bijvoorbeeld in Civica, een softwarebedrijf dat profiteert van de digitalisering van overheden. Het bedrijf heeft een sterke positie in de markt in de UK, Partners Group hoopt dit bedrijf in de komende periode te ondersteunen in internationale groei.

In investering die waarschijnlijk bekender in de oren klinkt, is de investering in de Borssele windparken voor de Zeeuwse kust. Partners Group heeft ervaring met windenergieprojecten in Duitsland en Australië. Recent namen zij een belang van 45% in Borssele III en IV. De 15-jarige contracten voor de afname van de energie maakt de toekomstige inkomsten stabiel en inzichtelijk. Verder wil Partners Group de aanleg van de windmolenparken verder optimaliseren door haar kennis op dit gebied hier toe te passen.

Duurzame belegging

Partners Group focust op duurzame beleggingen. Dit maakt deze belegging extra interessant voor Mercurius. In het rapport van de United Nations over de Principles for Responsible Investments (PRI) scoort Partners Group dan ook erg hoog. Investeringen in bijvoorbeeld windmolenparken, waarvan er hierboven al één genoemd werd, laten zien dat duurzaamheid bij Partners Group belangrijk is.

Koersontwikkeling in het verleden

Naast de bovengenoemde punten is het uiteraard belangrijk dat het bedrijf ook goede rendementen laat zien. Onderstaande grafieken van de winstgroei en de ontwikkeling van de aandelenprijs van Partners Group laten beide een sterke en stabiele groei zien.

Mercurius verwacht dat Partners Group met haar wereldwijde focus op private markten en haar duurzame beleid de sterke rendementen in de toekomst zal kunnen handhaven.

JA! GRAAG ONTVANG IK DE VISIE UPDATES

Scroll naar boven