Rendement Q3 2018

Na een lastig tweede kwartaal herstelden de financiële markten enigszins in het derde kwartaal.  Gedurende het kwartaal bleven de handelsoorlogen en geopolitieke omstandigheden de gemoederen bezighouden. Hoe presteerden de portefeuilles van Mercurius Vermogensbeheer in dit kwartaal? 

Ontwikkeling in de portefeuilles

In het derde kwartaal stegen de aandelenposities in de portefeuilles met zo’n 4%. Waar in de eerste helft van 2018 de kar getrokken werd door technologie aandelen, werd in het derde kwartaal de dans geleidt door de gezondheidszorgsector, die zo’n 12% stegen in de periode. De dreigende handelsoorlog bleef druk uitoefenen op opkomende landen, waar nauwelijks koersstijgingen geboekt werden. Amerikaanse small-cap aandelen profiteerden opnieuw van hun karakter als veilige haven in oorlogstijd en stegen met 15% in het kwartaal. Obligaties herstelden ietwat van hun slechte tweede kwartaal en schreven per saldo zo’n 0,80% bij in het kwartaal. Vastgoedposities boekte een stabiele winst van 0,73% in de periode.

Houdstermaatschappijen maken het verschil…

In alle profielen hebben we posities in houdstermaatschappijen Hal, Sofina en Berkshire Hathaway. Vanaf een neutraal profiel hebben we daarnaast een positie in Partners Group. In onze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de activiteiten van deze beleggingen en waarom ze een goede toevoeging aan onze portefeuilles vormen. In het derde kwartaal maakten ze wederom het verschil. Hal noteerde een mager plusje van 3,6% maar Partners Group (+9,4%), Berkshire Hathaway (+15,52%) en Sofina (+16,08%) droegen fors bij aan de positieve resultaten in het derde kwartaal.

…tezamen met een goede fondsselectie.

In een periode van onzekerheid op de markten is een goede selectie van beleggingen beslissend. De dreiging van hogere rentes zorgt ervoor dat we alert moeten zijn op de schuldpositie van de onderliggende bedrijven. Juist dan is een sterke balans en een gezonde kasstroom van doorslaggevend belang. Voor ons reden om actief management te verkiezen boven het mak volgen van een index. En deze keuze heeft geleid tot een fondsselectie die haar kwaliteit in deze omstandigheden laat zien. Vrijwel al onze fondsen presteerden boven hun referentie index terwijl ze veelal minder risico namen. In de offensievere portefeuilles verdubbelde de positie in Sky nadat het bedrijf na een veiling verkocht werd aan Comcast. Een mooie bevestiging van onze strategie om te beleggen in overnameprooien.

Performance

In alle profielen presteerden de portefeuilles in het derde kwartaal fors boven hun benchmark. In onze benchmark worden geen kosten verwerkt terwijl onze getoonde resultaten na aftrek van onze hoogste kosten zijn.

\"\"

NB* Het rendement van individuele portefeuilles kan afwijken
NB** Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

*Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (na aftrek van alle directe en indirecte kosten, gebaseerd op een beheerfee van 1,2% ex BTW t/m 2018, vanaf 1 januari 2019 hanteren we een beheerfee van 1% ex BTW). Loop geen onnodig risico, de waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Onze modelportefeuilles zijn representatief voor onze cliëntportefeuilles. Onze accountant stelt 2 maal per jaar een verklaring van bevinding op. In deze verklaring vergelijkt de accountant de modelportefeuilles met een steekproef van de cliëntportefeuilles.  Wilt u deze verklaring van bevinding inzien? Neemt u dan contact met ons op!

Scroll naar boven