Banen Bonanza

Is de rally houdbaar?

6-7-2019 – Financiële markten lijken onstuitbaar. Ondanks duidelijk verslechterende economische omstandigheden denderende beurzen door. Is dit een houdbare rally?


Verwarrende cijfers…

Pff, je zal maar centrale bankier van de VS zijn. Druk van disruptieve Donald om de rente te verlagen, zorgen dat je onafhankelijk blijft en niet te hard op het gas óf niet te hard op de rem trappen. Duidelijk is Jerome Powell wel (geworden); de data uit de economie is leidend. En dan niet de maandelijkse cijfers maar de onderliggende trend. En zet daar in deze tijd maar eens een rentebeleid op uit.

…en een olifant in de porseleinkast…

De wereldwijde handel en het investeringsklimaat worden in belangrijke mate bepaald door het ondernemersvertrouwen. Zonder duidelijkheid over toekomstige regelgeving, belastingen of handelsverdragen worden er geen investeringsbeslissingen genomen. En daarom zijn politici van invloed op de beurs. Begin mei, na het afbreken van de onderhandelingen tussen de VS en China, duikelden de markten op de onzekerheid over nieuwe handelstarieven. Eind juni, toen duidelijk werd dat Xi Jinping en Trump weer zouden praten, werden de verliezen weer ingelopen. Leuk op korte termijn, maar uiteindelijk heeft de Centrale Bank grootste invloed op de markten, en niet de olifant in het Witte Huis.

op een ijzige piste…

De data uit de economie was de afgelopen periode weinig florissant, waardoor de druk op Powell toenam om de rente te verlagen. Donald Trump oefent druk op Jerome Powell uit om de rente te verlagen, maar juist hierdoor wordt het voor Powell nog moeilijker om dit ook daadwerkelijk te doen. In de vorige editie van de nieuwsbrief schreven we hier een artikel over. Ondertussen vielen in de afgelopen periode veel economische cijfers tegen,  huizenverkopen waren lager dan verwacht, evenals autoverkopen die over hun top heen bleken. Als klapper op de vuurpijl leek de banengroei in de maand mei te imploderen. “Slechts” 75.000 banen erbij versus ruim het dubbele verwacht. Alle ogen waren op Powell gericht en analisten vielen over elkaar heen om hun rentevisie omlaag bij te stellen. Renteverlagingen werden opeens in geprijsd terwijl we aan het begin van 2019 nog een verhoging van de rente tot de reële scenario’s calculeerden.

…maar op ijs mag je U-bochten verwachten…

In de speeches die Jerome Powell gaf, gaf hij al aan meerdere datapunten te gebruiken voor beslissingen van het rentecomité. Als de markt dan in de tussentijd een renteverlaging inprijst dan is dat ook echt voor rekening (en risico) van de markt. We denken dat dit de afgelopen periode tot onterechte koersstijgingen heeft geleid. Ook het optimisme over een handelsakkoord tussen de VS en China lijkt ons overtrokken. De geschiedenis vertelt ons dat de Chinezen taaie onderhandelaars zijn. Trump heeft haast om een akkoord te bereiken voordat de economie vertraagt. Een vertraagde economie zou de kans op een succesvolle herverkiezing ernstig verkleinen. De Chinezen (en de rest van de wereld, inclusief Jerome Powell) zien waarschijnlijk liever een democraat in het Witte Huis en hebben dus geen enkele haast. De markt zal dus nog wel een nieuwe u-bocht moeten maken, zo schatten wij in.

…cijfers bepalen richting.

Het banenrapport over de maand juni (224.000 banen gecreëerd) was een stuk sterker dan verwacht (160.000 verwacht) en daarmee lijkt de Amerikaanse economie toch krachtiger dan begroot. De kansen op een renteverlaging zijn daarmee weer verdwenen en we verwachten dan ook dat Powell en de FED eind deze maand de rente ongewijzigd zullen laten. Dit zal lucht geven aan bijvoorbeeld financials die een slechte periode hadden. Voor de rest van de markt betekend het hernieuwde onzekerheid. Gaat de rente dan toch omhoog? Dit zal steun aan de USD geven. Voor de komende periode verwachten we een zijwaartse markt die sterk gestuurd zal worden door de waan van de tweets van die dag. Per saldo komt het dan uiteindelijk aan op de bedrijfsresultaten. Blijven die op de recordniveaus? Over twee weken begint het cijferseizoen en doen bedrijven hun boeken open. We kijken met belangstelling naar die resultaten, en hun verwachtingen voor de tweede helft van 2019.

Scroll naar boven