Hermes Global Emerging Markets Fund

19-8-2019 – In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor een van onze posities in opkomende landen: Het Global Emerging Markets Fund van Hermes Investment Managers, geleid door Gary Greenberg. Een relatief onbekend fonds op de Nederlandse markt dat zeker meer aandacht verdient.

Hermes        

Hermes is van origine het pensioenfonds van British Telecom, dat nog steeds een minderheidsbelang in het huis heeft. Het personeel heeft samen met Federated Investors de overige aandelen. Hermes is een actieve manager met ruim $49 miljard onder beheer. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel hetgeen ook blijkt uit de sterke betrokkenheid bij het management van de bedrijven waarin het investeert. Hermes maakt van elk bedrijf een ESG inventarisatie die de trend bijhoudt waarin de duurzaamheid van het bedrijf zich ontwikkelt. Hermes loopt hierin voorop en het biedt deze diensten ook aan derden aan onder de vlag Hermes Equity Ownership Services (EOS). Onder het EOS label verzorgt Hermes het actief uitoefenen van het stemrecht voor zo’n $ 560 miljard aan belegd vermogen. In 2018 werd er gestemd op 10.359 aandeelhoudersvergaderingen over 105.486 onderwerpen. Allemaal in het kader van de missionstatement van Hermes; \”To help people invest better, retire better, and create a better society for all. \”   

Gary Greenberg

Sinds 2010 leidt Greenberg het Emerging Markets Fund, waar hij dezelfde duurzaamheid en betrokkenheid hanteert bij de beleggingen. Greenberg is met 34 jaar beleggingservaring een veteraan in EM. Eerder werkte hij ondermeer als Co-hoofd van EM bij Goldman Sachs. In zijn EM strategie beheert hij $8,8 miljard  aan vermogen met een team van 10 mensen. Over de afgelopen 5 jaar hebben zij een consistente outperformance laten zien. Van de 464 teams in hun categorie die Morningstar volgt, nemen ze de 3e positie in. Duurzaam beleggen en een topprestatie neerzetten gaat hier dus hand in hand. 

Selectie in opkomende markten

Greenberg’s team belegt in 51 bedrijven die alle zorgvuldig zijn geselecteerd. De grootste posities treffen we aan in China (o.a. Tencent en Alibaba) en India, waar Tech Mahindra in de portefeuille zit. Tech Mahindra richt zich op het verbinden van de wereld en biedt innovatieve informatie technologie waarbij de consument centraal staat en gebruikers, partners en de maatschappij erop vooruit gaan. Een mooie slogan maar een betere indruk geeft dit filmpje  Het bedrijf werkt met 121.000 werknemers vanuit 90 landen. Het is het hoogste genoteerde niet Amerikaanse bedrijf in de toonaangevende Forbes Global Digital 100 lijst.

Een andere mooie naam is Richter Gedeon, een 110 jaar jonge farmaceut uit Hongarije. Het bedrijf produceert meer dan 200 medicijnen, deels generiek maar heeft ook een sterke ontwikkelingstak waar meer dan 1000 mensen werken. Richter Gedeon opereert in meer dan 38 landen en heeft 5 productiefaciliteiten waar op een uiterst duurzame manier wordt gewerkt.

In Brazilië is er positie in NotreDame Intermédica, een zorgverzekeraar die 4,6 miljoen mensen verzekert tegen ziektekosten en tandheelkundige hulp. De groep heeft eigen klinieken, ziekenhuizen en operatiekamers waardoor hoogwaardige zorg en veiligheid gewaarborgd zijn. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan bewustwording van de verzekerden. Met een gezonder levensstijl wordt de levenskwaliteit verbeterd!

Naast de wat meer standaard posities als Tencent en Alibaba komen we dus ook zeer interessante bedrijven tegen die we elders niet in portefeuilles zouden treffen. Bedrijven die op een zeer duurzame manier opereren en daar ook nog heel succesvol in zijn.   

Rendement in opkomende markten

Gary laat met zeer duurzam beleid keurige resultaten noteren en heeft daarmee een basisplaats in onze portefeuilles veroverd.

Mercurius Vermogensbeheer heeft een positie in het Hermes Global Emerging Markets Fund voor cliënten die beleggen in haar neutrale tot (gematigd) offensieve portefeuilles.

De Morningstar vergelijking van het Hermes Global Emerging Markets Fund met haar belangrijkste concurrenten treft u hieronder.

Scroll naar boven