Infrastructuur, de weg naar rendement.

Bedrijven actief in de infrastructuur bieden een mooie weg naar een stabieler rendement. Bovendien kunnen beleggers zo profiteren van bevolkingsgroei en vergroening van de samenleving. We lichtten onze keuze in de sector verder toe.

Waarom infrastructuur?

Bij infrastructuur beleggingen moet u denken aan grofweg vier categorieën van activiteiten waarin bedrijven actief zijn.
Communicatie zoals glasvezelnetwerken, datacenters en satellieten
Nutsbedrijven zoals waterbedrijven, elektriciteit en afvalverwerking
Gasvoorziening zoals het transport en de opslag van gas
Transport zoals wegen en spoorwegen, havens en luchthavens
Als gemeenschappelijke kenmerken hebben deze categorieën dat er hoge toegangsbarrières zijn, er een consistente vraag naar de diensten is, en dus stabiele omzet met hoge kasstromen en een voorspelbare groei op basis van een groeiende wereldbevolking en welvaart. Door de consistente vraag heeft de sector een defensiever karakter. In tijden van een recessie krimpt de vraag slechts marginaal.

De OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) voorspelde in 2012 al dat er ruim $ 50 triljard nodig zou zijn om toekomstige groei van infrastructuur te faciliteren. Zo\’n $ 11 triljard zou nodig zijn voor de aanleg of verbetering van havens, luchthavens en spoorwegen. In de Verenigde Staten alleen al zijn de komende jaren miljarden dollars nodig om de verouderde infrastructuur te vervangen, zo schreef het Brookings Institute vorig jaar in een publicatie.

Infrastructuur, de weg naar duurzaam rendement!

In het huidige decennium zal de verouderde infrastructuur in (met name) de VS en Europa moeten worden vervangen. Daarnaast vindt er in de VS een verschuiving naar gebruik van aardgas plaats. Het transport en de opslag daarvan biedt kansen. Kansen liggen er de komende 10 jaar ook in het toenemende gebruik van groene energie. Onze energieconsumptie neemt toe en het netwerk moet daarvoor aangepast worden. De toenemende dataconsumptie biedt ook kansen. De uitrol van 5G en het exploderende datagebruik maken datacenters tot interessante belegging. Al deze ontwikkelingen dragen ook bij aan de Sustainable Development Goals van de VN. Ook hier gaan vergroening en rendement hand in hand!

Hoewel we in al onze beheerportefeuilles al op dit thema inspelen met een positie in Partners Group, hebben we eind 2019 besloten een zwaarder gewicht aan dit thema toe te kennen. We namen daartoe positie bij Nordea.

Nordea Wereldwijd beursgenoteerd infrastructuur fonds, onze weg naar rendement. ISIN: LU1947902281

Het Scandinavische Nordea heeft ruim $ 300 miljard onder beheer. Het infrastructure fund heeft 47 bedrijven in portefeuille, die gezamenlijk een dividendrendement van 3,0% genereren. Het fonds belegt voor 52% in de VS en voor 22% in continentaal Europa. We stellen graag enkele bedrijven uit de portefeuille van het Infrastructure Fund aan u voor:

Crown Castle International

Fraport (Frankfurt International Airport Services)

AtlasArteria

Enel

Met de toevoeging van infrastructuur hebben we de portefeuilles een defensiever karakter gegeven door de stabiele hoge kasstromen van de bedrijven. We behouden de hoge groei doordat nutsbedrijven profiteren van een groeiende bevolking, en hebben we de portefeuille verder verduurzaamd door te beleggen in bedrijven die voorop lopen in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Mercurius Vermogensbeheer heeft positie in het Nordea Global Listed Infrastructure Fund in Neutrale, Gematigd Offensieve en Offensieve beheerportefeuilles.

Scroll naar boven