Les van Warren!

Op 22 februari verstuurde Warren Buffett zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders van Berkshire Hathaway. Traditiegetrouw staat de brief vol met beleggerswijsheden. De les van Warren delen we graag met u!

Les 1: Intrinsieke waarde

Allereerst deelt Warren het resultaat over 2019. $ 81,4 miljard verdiende het bedrijf. Een deel ($24 miljard) is operationele winst, maar het overgrote deel van de winst ($53,7 miljard) komt uit ongerealiseerde beleggingswinsten. Een stijging van 1900% volgens de GAAP boekhoud regels. En daarover beklaagt Warren zich. In 2018 moest hij een (ongerealiseerd) verlies nemen op beleggingen, in 2019 een extreme winst. Buffett kijkt liever naar de intrinsieke waarde groei van de bedrijven in zijn portefeuille

Les 2: Dividend is een zwakte

Warren Buffett refereert aan een boek van Edgar Smith uit 1924! \”Common Stocks as Long Term Investments\”. Goede bedrijven herinvesteren een belangrijk deel (zo niet alles) van de winst in het bedrijf om zo zelf de groei en innovatie te financieren. Daarmee draagt geherinvesteerde winst bij aan het samengestelde rendement. Dividend (of rente) doet dat niet en daarmee zijn dividend uitkerende bedrijven alleen op korte termijn aantrekkelijk. Titanen van ondernemers als Carnegie, Rockefeller en Ford hebben zo hun succesvolle ondernemingen gebouwd, zo onderwijst Buffett in zijn brief uit het boek van Smith.

In de Berkshire portefeuille van beursgenoteerde aandelen werd in 2019 $ 8,332 miljard aan winst ingehouden. Dit is extra waarde van de portefeuille én draagt bij aan de winstgroei in de toekomst…Dit is de les van Edgar Smith door Warren Buffett in de praktijk gebracht.

Les 3: Succes is onevenredig verdeeld

Door de jaren heen (Buffett kocht Berkshire in 1965) heeft Berkshire Hathaway tientallen bedrijven gekocht. Buffett vergelijkt het met een huwelijk. In het begin is er verliefdheid maar bij slechts enkelen is die er na jaren nog. Anders gezegd, vele bedrijven leverden niet het resultaat dat verwacht werd bij de aankoop of het ja woord. Diegene die wel succesvol bleven groeiden verder terwijl anderen stagneerden. Daarmee werden de stagnaties in gewicht verkleind en namen de winnaars een steeds groter deel van de portefeuille in. De winnaars verpulveren de verliezers. Succes is onevenredig verdeeld en twee bedrijven uit de portefeuille, BNSF en Berkshire Hathaway Energy (BHE) verdienen samen $ 8,3 miljard in 2019…
Bij ons eigen HAL Trust zien we een vergelijkbaar beeld waarbij Grandvision de grootste smaakmaker van 2019 was. In Rotterdam kennen ze de les van Warren!

Les 4: Spreiden, spreiden, spreiden

Sinds 2011 is Berkshire Hathaway eigenaar van Lubrizol een producent van smeermiddelen. Op 26 september 2019 woedde er een brand in een grote Franse fabriek van Lubrizol. De fabriek werd grotendeels vernield en productie verstoord. Gelukkig was de schade verzekerd bij een verzekeraar die eigendom is van… Berkshire Hathaway. In het geval van Berkshire is de spreiding zo groot dat ze hun eigen hedge hebben.

Les 5: Discipline boven verleiding

De kurk waar Berkshire voor een belangrijk deel op drijft zijn verzekeraars. Het bedrijfsmodel is geweldig. Je wordt vooraf betaald en mag de premie op eigen balans laten renderen tot een onbepaald moment in de toekomst. In een normale rente situatie had je zonder veel risico 5-6% per jaar kunnen maken. In de huidige rente situatie is het veel moeilijker. Veel verzekeraars (en andere beleggers) laten zich verleiden tot beleggingen van lagere kwaliteit met een licht hogere rente (rendement). Op termijn gaat dat grote problemen kunnen geven. Berkshire kan het zich veroorloven om om haar discipline te handhaven en selectief te blijven. Ze heeft een enorme hoeveelheid liquiditeiten (meer dan $ 120 miljard), een briljante kasstroom uit een brede spreiding van bedrijven, en discipline in het aannemen van risico (hetgeen ze verzekeren). Berkshire hoeft de verleiding niet op te zoeken.

Les 6: Aandelen zijn superieure beleggingen

Sinds 1965 belegt Buffett via Berkshire volgens bovenstaande principes of lessen. Tijdens die periode heeft hij ook fouten gemaakt . Hij heeft belegd in bedrijven die flopten. Geloofd in managers die dat niet waard bleken. Opgaande markten gezien en de verleiding weerstaan om mee te gaan in de hausse. Crashes van markten gezien en niet in paniek geraakt maar juist bijgekocht en per saldo heeft het hem beloond met een gemiddeld jaarlijks rendement in aandelen van 20,3%. In de laatste jaren heeft Berkshire een groeiende berg liquiditeiten. Buffett weerstaat de verleiding en de druk om dit te beleggen. Alleen als de propositie aantrekkelijk genoeg is investeert hij. In deze sterk gecorrigeerde markten zijn er weer aantrekkelijke proposities te vinden. Grote kans dat Buffett binnenkort een grote aankoop doet. Deze markten geven hem kansen om goede aandelen tegen een aantrekkelijke prijs te kopen.

Les 7: Er is leven na Warren\’s dood

In augustus van dit jaar wordt Warren 90. Zijn zakenpartner Charlie Munger is op 1 januari 96 geworden. Ze realiseren zich dat ze sterfelijk zijn. Warren adresseert de angst van sommige Berkshire beleggers in de brief. Buffett heeft nog nooit aandelen Berkshire verkocht en zal dat tijdens zijn leven ook niet doen (wel gaf hij een belangrijk deel van zijn aandelen weg aan de Bill en Melinda Gates Foundation). In zijn testament heeft hij bepaald dat ook zijn erfgenamen geen aandelen mogen verkopen. Zijn aandelen worden over een periode van 12 tot 15 jaar na zijn dood geschonken aan verschillende goede doelen. Hiermee voorkomt hij dat de aandelen snel op de markt komen, worden zijn erfgenamen meteen lange termijn beleggers én kan Berkshire in een periode van 15 jaar van de goede doelen eigen aandelen inkopen… een win win win.

Per saldo…

De portefeuilles van Mercurius passen mooi in het stramien van Warren. We hebben bedrijven met sterke balansen en grote kasstromen. Een brede geografische spreiding (van Japan tot Vancouver). Samengesteld uit small caps en large caps. Die we gedisciplineerd besturen door periodieke herweging. Zo leveren de portefeuilles superieure resultaten over een langere periode. En Berkshire Hathaway? Ja ook Buffett maakt deel uit van onze selectie. Zo blijven we van hem leren.

Scroll naar boven