Signify, Hollands glorie!

Tijd om aandacht te vestigen op een onderbelicht bedrijf onze portefeuilles; Signify, dat met recht in de categorie Hollands glorie past! Het bedrijf benut het potentieel van licht om de wereld beter te maken. En daar wordt uw portefeuille ook beter van!

Weer een succesvolle afsplitsing van Philips..

In mei 2016 werd Signify genoteerd aan de beurs in Amsterdam, nadat het bedrijf was afgesplitst van Philips. Op het eerste oog lijkt een lichtbedrijf niet heel erg spannend, maar niets blijkt minder waar. Signify is marktleider in traditioneel licht, LED verlichting en intelligente verlichting. In 2019 had het bedrijf een omzet van € 6,9 miljard. Haar streven om de kwaliteit en duurzaamheid van licht te verbeteren werpt haar vruchten af. Het zorgt voor een betere kwaliteit van licht (minder lichtvervuiling), maakt het leven van veel mensen veiliger en comfortabeler, bedrijven productiever en steden leefbaarder. Daarnaast zorgt het bedrijf voor significante verbeteringen in de voedselketen én zorgt het voor een vergroening van de energieproductie in landen die daar hulp bij nodig hebben. Signify is daarmee een stuk Hollands glorie in onze portefeuilles!

Groen licht voor beleggers

Het mooiste onderdeel van Signify is echter misschien wel haar bijdrage aan verticale landbouw. Dit biedt talloze voordelen. Gewassen staan niet langer bloot aan nadelige weersinvloeden, waardoor oogsten niet mislukken, er is minder grond nodig. Er is 90% minder water nodig voor dezelfde productie. Er is significant minder CO2 uitstoot doordat landbouwmachines overbodig zijn. Het geeft een herbestemming aan leeg, moeilijk te gebruiken vastgoed. Door de verlichting aan te passen aan de fase waarin het gewas zich bevindt, heeft het gewas nauwelijks bemesting nodig, van nature biologisch dus.

De Signify bedrijfsvideo vol innovaties

Covid-19

Ook in de strijd tegen Covid-19 speelt Signify een belangrijke rol. Met behulp van UV-C lichtbronnen kan het SARS-CoV-2 virus, dat Covid-19 veroorzaakt, worden gedeactiveerd. Robots uitgerust met dit licht kunnen dus gebruikt worden om (publieke) ruimtes te reinigen. Het is makkelijk voor te stellen dat de vraag naar dergelijke robots enorm is en dat Signify op die manier een belangrijke bijdrage kan leveren in het normaliseren van het openbare leven én economisch herstel. Lees hier het persbericht over de UV-C toepassing

Schitterende toekomst

Onder leiding van CEO Eric Rondolat heeft het bedrijf ambitieuze doelen gesteld op gebied van innovatie en duurzaamheid. Zo kondigde het bedrijf begin september aan dat het CO2 neutraal was. Sinds 2010 werd de operationele uitstoot met 70% verlaagd. Alle energie die het bedrijf verbruikt is van renewables. Het sloot bewust een contract af in Polen, omdat dit land nog zwaar leunt op vervuilende energie uit fossiele bronnen. Door het contract in Polen af te sluiten wordt er juist in dat land meer geïnvesteerd in schone energiebronnen waar ook anderen van zullen profiteren. Iemand moet het licht aan doen, zullen we maar zeggen. De lat werd nog hoger gelegd door zich ten doel te stellen om al in 2025 te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs, 5 jaar eerder dan voorheen het doel was.

Ook voor beleggers

Voor beleggers in Signify snijdt het mes aan meerdere kanten, niet alleen profiteren zij op directe wijze van de investering in vergroening. Gebouwen zullen uitgerust worden met schonere en slimmere verlichting. Verticale landbouw kan in dichtbevolkte gebieden en gebieden met heftige weersinvloeden een hoge vlucht nemen, en de desinfecterende werking van UV-C zal gretig aftrek vinden in de komende jaren. Allemaal bedrijfsmatige toepassingen die een mooie groei kunnen laten zien. Daarnaast zien we een toenemende vraag van beleggers naar groene beleggingen. En daar ligt een andere kans. Steeds meer partijen willen hun beleggingen verduurzamen.

Er zijn echter maar een beperkt aantal bedrijven die zo goed aan de kwalificaties voldoen als Signify. We sluiten niet uit dat beleggers bereid zullen zijn om daar een premie voor te betalen. Naast een gezonde en defensieve winstgroei zien we dus ook ruimte voor het verruimen van de multiple, vakjargon voor een hogere waardering dan de ruim 11 maal de winst die het aandeel nu noteert. Ook het stabiele dividendbeleid is een grote pré voor beleggers.

Mercurius Vermogensbeheer heeft positie in het fonds via het Baillie Gifford Positive Change Fund. Bij Junior Beleggen vinden we Signify naast Baillie Gifford bij het First State Global Sunstainability fund en het Wellington Global Impact Fund.

Scroll naar boven