Wat nu voor beleggers?

In de Verenigde Staten van Amerika is alles mogelijk. En terwijl het tellen van de stemmen in de belangrijkste swing state Pennsylvania nog voortduurt, begint de hertelling in de nieuwe swingstate Georgia. En hoewel de officiële uitslag er nog niet is, lijkt Trump nog maximaal 74 dagen in het Witte Huis te resideren. Zijn machtsoverdracht zal net zo onconventioneel zijn als hijzelf. In augustus vroegen wij ons al af of hij de eerste opperbevelhebber zal zijn die door de Militaire Politie uit zijn kantoor zal worden gehaald. Beleggers nemen een voorschot op de uitslag en genoten van de sterkste stijging op weekbasis sinds maart (na de sterkste daling in de week daarvoor)? Toch blijft het spannend, mede doordat de democraten nog steeds de senaat kunnen winnen. Met de verkiezingen achter de rug kunnen beleggers vooruitkijken. Wat nu voor beleggers?

Covid, Covid, Covid…

Covid, covid, covid…

Covid nieuwsberichten worden even overschaduwd door het verkiezingsnieuws, maar besmetting in de VS breken nieuwe records. Niet gek als je bedenkt dat de verkiezingsbijeenkomsten (vooral van de republikeinen) als superspreader events hebben gefungeerd. Inmiddels heeft ook de belangrijkste luitenant van Trump, Mark Meadows positief getest op Covid. Weldra zal Covid weer meer media aandacht krijgen. Toch is er goed nieuws over Covid te melden. Uit de werkgelegenheidscijfers blijkt dat de economie, ondanks de oplaaiende besmettingen, een stevig doorzettend herstel laat zien. Ook de verkiezing van Biden is goed nieuws in de strijd tegen covid. Mondkapjes hebben effect en als de leiders ze dragen dan moet dat zichtbaar worden in de besmettingscijfers. De curve kan dus aan het eind van de maand gaan draaien in de VS. Testen zal onder Biden usance worden en ook dat heeft een verder positief effect op de heropening van de economie.

Geen blauwe golf, toch?

Vorige week werd er nog uitgegaan van een blauwe golf, waarbij de democraten de volledige macht zouden krijgen in het congres en het Witte Huis. Hiermee zouden ze in staat zijn om wetgeving makkelijk en verregaand aan te passen. In de eerste verkiezingsuitslagen lijkt het erop dat de republikeinen toch de senaat weten te behouden. Althans, zo spannend als het in Georgia is tussen Biden en Trump, zo spannend is het ook tussen de senaatskandidaten. Waar in Arizona Biden verrassend de winst lijkt te pakken, is daar ook een belangrijk senaatspost van rood naar blauw gegaan. Waar iedereen gefocust was op de rustbelt states Wisconsin, Michigan en Pennsylvania, komt de winst voor Biden uit traditioneel republikeinse staten als Nevada, Arizona en Georgia (NAG). Een aardverschuiving.

De VS kleurt paars.

De trend in NAG is blijvend en zal in de komende jaren een veel grotere impact hebben. Sta me toe om een kleine politieke analyse te maken. De Amerikaanse kuststaten zoals California, Oregon, Washington en New York zijn zeer progressief en democratisch. Maar ook relatief dichtbevolkt en duur om te wonen en een gezin te stichten. Dus trekken veel jonge progressieve Amerikanen landinwaarts naar steden als Atlanta, Reno, Phoenix en Austin. Austin Texas, The Lone Star state, sinds 1980 loyaal republikeins, is een swingstate aan het worden. Austin is het alternatieve silicon valley, en dat trekt vrij denkende democraten aan. De VS zijn dus verdeeld tot op het bot (70 miljoen Amerikanen stemden op Donald Trump, de meeste stemmen die een republikein ooit kreeg), maar de traditionele grenzen van rood en blauw vervagen. De VS kleurt paars en dat heeft grote consequenties voor toekomstige verkiezingen.Genoeg over politiek, it\’s about the economy, stupid!

Gordels om!

We zitten in de ergste naoorlogse recessie. Toch zijn we zeer optimistisch over de toekomst. In de economie zullen er nog zware klappen vallen en veel werkeloosheid komen. En het klinkt heel bot, maar dat is heel goed. De economie was heel sterk voordat Covid toesloeg. Het gevolg is dat we in staat zijn om de klappen op te vangen. Bedrijven zullen omvallen, maar dat zullen vooral bedrijven zijn met een te zwakke balans of een zwak bedrijfsmodel. Net als bij Covid gaan alleen die patiënten dood die al een onderliggend ander probleem hadden. De overlevers gaan opnieuw bouwen en leren van hun ervaringen. Gaan dingen anders, beter doen. Ondernemers die opnieuw starten zijn vaak succesvoller omdat ze van de eerder fouten hebben geleerd. Het levert naar onze inschatting een geweldige economische groei op vanaf de tweede helft van 2021. Dit alles wordt ook nog eens ondersteund door enorme hoeveelheden liquiditeit. Centrale banken stimuleren en particulieren weten in veel gevallen niet wat ze met hun geld moeten doen. Dat levert in zichzelf andere gevaren op, maar daarover een andere keer.

Een nieuwe economische formule

Terwijl de wereld een oorlog voert met een ongrijpbaar virus, en dit de economie verandert, moeten beleggers leren van het verleden. Want waar volgens de disclaimer het verleden geen garantie biedt voor de toekomst, is het in mijn optiek een belangrijke voorspeller. Zoals ik in het voorjaar al schreef, de mooiste innovaties komen uit oorlogstijd. Dat zijn periodes waarin er geen budgetdiscipline is maar overlevingsdrang, óók innovatie. De ECB geeft innovatie door meer te stimuleren, overheden zijn innovatier, zelfs Merkel is nu voor verdere stimulering. Ondernemers wisselen van verdienmodel en werknemers vinden het thuiswerken uit.

De combinatie tussen liquiditeit en innovatie of creativiteit leidt tot een nieuwe economische formule. Laten we die, bescheiden, de wet van Mercurius® noemen: Creativiteit + Liquiditeit = (Groei)²
We staan voor een periode van grote economische groei, vergelijkbaar met de jaren 20 van de vorige eeuw of de jaren 50 in de VS. De economie opnieuw opbouwen met nieuwe technieken!

Babyboomers worden zoomers

En hoewel we nu nog door een diep economisch dal moeten zijn de eerste veranderingen al zichtbaar. Bedrijfsmodellen gaan om. Kleine kinderen gaan zonder hun ouders de klas in, iets wat voorheen ondenkbaar was. We betalen contactloos en shoppen massaal online. Voor het dragen van een mondkapje hoefje geen Chinees meer te zijn en zelfs de babyboomers zijn verworden tot fervent zoomers. We staan onder druk en onder druk wordt alles vloeibaar. We staan aan het begin van een nieuwe stroming.

De VS weer als wereldleider

En wederom zal de VS ons leiden. Biden zal proberen de wonden te helen. Zijn helderheid voor de komende 4 jaar zal bedrijfsinvesteringen losmaken. China zal niet dezelfde privileges krijgen als voorheen, hetgeen de ontwikkeling aldaar niet zal afremmen. Toch zal de VS haar rol als beste land om gevestigd te zijn behouden. Het ordentelijk verloop van het democratische proces en de rol die de toekomstige president daarin speelt onderstrepen de rechtstaat. De ironie wil dat juist op dat punt China in de afgelopen week belangrijke steken heeft laten vallen. Dit kan de Amerikaanse beurs een verdere boost geven. Zie daartoe het artikel over Jack Ma.

Dus wat nu voor beleggers?

Zorg dat je belegt in bedrijven die kunnen profiteren van de wet van Mercurius®. Diegenen die de creativiteit hebben om van een Babyboomer een zoomer kunnen maken, beschikken over of toegang hebben tot liquiditeit. En heb geen zorg, die zijn er (straks) genoeg! We kijken met verlangen en een goed gepositioneerde beleggingsportefeuille uit naar 2021!

En wat voor Trump?

En dan Donald. Wat rest er voor hem? Nog 74 dagen POTUS en dan? Terug naar zijn core-business? Rechtzaken, niet over de verkiezingsuitslag, maar met Deutsche Bank. De Duitsers hebben genoeg reputatieschade geleden en willen de banden met Trump zo snel mogelijk verbreken. Het is onwaarschijnlijk dat een andere Westerse bank de kredieten wil overnemen. Door het Chinese virus draaien de hotels van Trump beneden niveau en mogelijk verlies. Zolang hij geen cijfers deponeert zullen we dat niet weten. Maar wellicht dat Vladimir of Mohammed Bin Salman the Donald willen helpen? Waarschijnlijk zal hij ze beloven in 2024 te helpen als hij weer het Witte Huis probeert te heroveren. Daarnaast zal hij weer zijn mediarol oppakken. Nu zijn aartsrivaal Jeff Bezos CNN wil kopen en het Trumpiaanse FOX News afvallig bleek door als eerste Arizona aan Biden toe te kennen, is het misschien een idee om de mediawereld eens op te schudden. Tijd voor een nieuwe nieuwszender met Ivanka en Jared als anchors, Steve Bannon als (ont)hoofdredacteur, en Rudy Guiliani als verantwoordelijke voor getuigeverklaringen; TNN Trump News Network!

Scroll naar boven