Rendement juni 2021

Nu er in Nederland 15,7 miljoen vaccinatie prikken zijn gezet lijkt de pandemie, net als de kans om het EK te winnen, achter de rug. De demissionaire minister van volksgezondheid stelde; dansen met Janssen! Verder heeft de G7-top zich verzameld om de toekomstvisie te bespreken en ligt een inhaalslag van de consument op de loer. Hoe hebben de portefeuilles van Mercurius de maand juni afgesloten?

\"\"

De G7, de groep van zeven grote economieën, wil een minimumbelastingtarief voor bedrijven invoeren van 15%. Het voorstel is afkomstig van de Amerikaanse president Joe Biden. De G7 bestaat uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Om goedkeuring te krijgen voor dit plan moet het worden voorgelegd aan de G20-top, later dit jaar. Indien het plan wordt doorgevoerd zal het veel moeilijker worden voor bedrijven om belasting te ontduiken via belastingparadijzen. Er wordt verwacht dat dit wereldwijd miljarden aan extra belastinginkomsten zal opleveren. Deze regelgeving zal de G7 landen niet raken, aangezien daar al sprake is van 15% inkomstenbelasting. Landen als Ierland en Cyprus zullen het belastingtarief het meest moeten bijstellen. Of zij instemmen met het plan is nog maar de vraag.

\"\"

China wil bedrijven verplichten om alle informatie omtrent de CO2-uitstoot openbaar te maken. Xi Jinping kondigde eerder aan om per 2060 volledig CO2 neutraal te zijn, echter is het land nu nog de grootste vervuiler ter wereld. Om deze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, is jaarlijks €283 miljard nodig. Mede daarom moedigt de centrale bank, banken aan om leningen te verstrekken voor groene projecten.

Uniek in het groene project van China is de samenwerking met de VS – de op één na grootste vervuiler ter wereld. Dat de twee grootmachten niet altijd effectief samenwerken is een feit, maar het klimaat overstijgt deze problematiek. Samen overleggen de landen nu over de opslag van broeikasgassen en de mogelijkheden die waterstof als energiebron biedt.

\"\"

De woningbouwmarkt staat onder toenemende druk. Het aantal inwoners in Nederland blijft stijgen en door de stikstofcrisis loopt de productie van woningen achter op schema. Naar verwachting zal de bouwproductie dit jaar met 2% afnemen en wordt er een tekort van 300.000 woningen geraamd. Volgens de experts is het een geografisch probleem. Indien iedereen zich over het land verspreidt is er geen probleem. De steden raken echter overvol. Momenteel worden ongeveer 30% van de huizen boven de vraagprijs verkocht. Een interessante trend is de toename aan eenpersoonswoningen. Dit is het gevolg van meer singles en toenemende vergrijzing.

\"\"

In het vierde kwartaal van dit jaar zal de overheid stoppen met de coronasteun. Door de stijgende vaccinatiegraad en bijkomende sterke economie zullen bedrijven weer op eigen benen moeten staan. Het producentenvertrouwen heeft nog nooit zo hoog gestaan en dat zorgt voor wind in de zeilen. Het Centrale Planbureau verwacht dat de consumenten die noodgedwongen thuis zaten en de bankrekening zagen toenemen, koopkoorts zullen krijgen. Door uitstel van consumptie zal drang om te spenderen groot worden. Hierdoor is de verwachting dat de internationale economie aan zal trekken. Het stopzetten van de steunpakketten moet als impuls werken om ondernemers massaal de deuren te doen openen. Sommige ondernemers vinden het te vroeg voor deze maatregel gezien de onzekerheid die de deltavariant van het virus met zich meebrengt. De overheid houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

\"\"
\"\"

Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (na aftrek van alle directe en indirecte kosten dus. En gebaseerd op een beheerfee van 1,2% ex btw t/m 2018. Vanaf 1 januari 2019 hanteren we ook een beheerfee van 1% ex btw).

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Scroll naar boven