Kwartaalrapportage Q3 2021

De rapportage over de eerste drie kwartalen van 2021 voor de verschillende modelportefeuilles laat over de hele linie een stijging zien. De hieronder genoemde percentages kunnen licht afwijken van de percentages in de persoonlijke rapportages, door mutaties of verschillen in grootte van de portefeuille.

\"\"

Ontwikkeling van de portefeuille

Het venijn zat in het derde kwartaal in de staart. Onrust kreeg vanaf medio september grip op de beurzen. Met name de onzekerheid over de afbouw van steun door de centrale banken zorgde voor dalende koersen. De (lange) rente liep op, waardoor de koersen van met name technologieaandelen daalden. Eerder in het kwartaal waren het juist de technologieaandelen die een forse stijging lieten zien. Eens te meer bleek dat sprake is van een wisselwerking.

Begin augustus voerden wij onze reguliere herbalancering door: het verkopen van een deel van de posities die een bovengemiddelde stijging hebben laten zien en het bijkopen van posities die achterbleven. Deze discipline om hard gestegen posities af te romen en achtergebleven posities bij te kopen werkt in uw voordeel bij de fluctuatie van de verschillende typen aandelen. We passen dit elke middelste maand in het kwartaal toe. En dat komt het rendement ten goede.

Portefeuilles

DefensiefGem. defensiefNeutraalGem. offensiefOffensief
YTD 20215,2%8,4%9,9%11,6%14,7%
Q3 20210,6%1,1%0,4%0,5%0,7%
benchmark-0,6%1,4%7,7%12,3%15,7%

De defensieve portefeuille steeg in de eerste negen maanden met 5,2%, de gematigd defensieve met 8,4%, de neutrale met 9,9% en de gematigd offensieve en de offensieve met respectievelijk 11,6 en 14,7%. In het derde kwartaal steeg de defensieve portefeuille met 0,62%, de gematigd defensieve met 1,08%, de neutrale met 0,40%, de gematigd offensieve met 0,46% en de offensieve met 0,73% netto. Ten opzichte van de vergelijkende benchmark daalde de defensieve portefeuille dit jaar met 0,62%. De gematigd defensieve steeg met 1,4%, de neutrale met 7,7%, de gematigd offensieve met 12,3% en ten slotte de offensieve met 15,7%. Dit alles uiteraard ook weer na kosten.

Vooruitzichten

Alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse centrale bank. Wordt de steun afgebouwd? Gaat de rente stijgen? Raakt dit de groeiaandelen? Hoewel we een overweging naar innoverende groeiaandelen hebben, denken we dat dit slechts beperkt effect heeft. Innoverende bedrijven weten hun productenaanbod te vernieuwen. Kijk naar een bedrijf als Apple, dat zijn winst voor een groot deel uit producten en diensten haalt die tien jaar geleden nog niet bestonden. En wat te denken van Microsoft? Tien jaar geleden nog geen Office365 of clouddiensten, die nu een groot deel van de omzet en winst uitmaken. Innovatie is de heilige graal voor beleggers!

De rapportage zelf kunt u via uw portaal inzien. Gebruik daarvoor deze link.Scroll naar boven