Rendement of milieu, waarom kiezen?

Pictet Group vindt zijn oorsprong in 1805 in Zwitserland. Deze bank wordt geleid door slechts zeven partners – en dat spreekt ons erg aan. De Pictet Group telt meer dan 4.600 medewerkers, verdeeld over 30 kantoren wereldwijd. Pictet Asset Management is onderdeel van de Pictet Group en heeft ca. 250 miljard US-dollar onder beheer. Pictet staat onder andere bekend om zijn innovatieve thematische aandelenstrategieën. Als pionier richt Pictet zich op de krachtigste trends die onze wereld vormgeven. Daarnaast weet Pictet als geen ander wat actief aandeelhouderschap inhoudt. Het Pictet Environmental Opportunitues Fund is daar een voorbeeld van.

\"\"

Het Pictet Environmental Opportunities Fund

Het Environmental Opportunities Fund richt zich op beleggen met impact. Deze strategie wordt door Pictet gedefinieerd als beleggen met de intentie om een positieve en meetbare bijdrage te leveren op zowel sociaal als ecologisch gebied. Investeerders kunnen een bijdrage leveren door de zogenaamde ‘impactbedrijven’ te financieren en hun stem te laten horen via actief aandeelhouderschap. Bij het Environmental Opportunities-fonds snijdt het mes aan twee kanten.   

De echte waarde van de natuurlijke grondstoffen op aarde wordt niet goed gereflecteerd in de waarde die de markt eraan toekent. Het fonds is daarom constant op zoek naar bedrijven waarbij de classificatie van duurzaamheid en toekomstige cashflow zijn ondergewaardeerd. Door middel van een diepgaande fundamentele analyse weet het fonds de kansen binnen de markt tijdig in te zien. Door veelvuldige interactie met de bedrijven in portefeuille, heeft het fonds een stem en levert het een positieve bijdrage. Pictet heeft zich niet alleen bewezen als pionier op gebied van duurzaamheid, maar ook als waardige partner met een rendement van 41,5% in 2019, 23,6% in 2020 en 14,7% tot op heden in 2021.

Strategie

Dit Pictet-fund belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn in schone energie, water, landbouw, bosbouw en andere segmenten in de milieu-waardeketen. Het belegt wereldwijd en beheert een vermogen van ca. 7,3 miljard euro. De sectoren technologie en industrie kennen de zwaarste weging in het fonds. Gevolgd door gezondheidszorg, cyclische consumentengoederen en grondstoffen. Geografisch ligt de zwaarste weging in de VS, gevolgd door Europa. Het fonds belegt echter ook 4% van zijn vermogen in China, een regio waar in het kader van milieu en duurzaamheid nog veel te ‘winnen’ valt. Wat ons betreft een positieve ontwikkeling.

Het fonds hanteert een strenge selectie voor de gekozen posities. Allereerst is er een selectie gemaakt van de markt en alle bedrijven met een kleine ecologische voetafdruk. Dan volgt het selecteren van de bedrijven die positieve invloed uitoefenen op de omgeving. Waarna alle bedrijven gefilterd worden die niet voldoen aan de diepe fundamentele analyse met betrekking tot duurzaamheid, kwaliteit van het management en monetaire waardering. Daarmee is de portefeuille nog niet compleet: vervolgens worden de bedrijven kritisch tegen het licht gehouden omtrent de toekomstvisie en implementatie van de positieve bijdrage. Ten slotte stemmen de partners van het fonds op de best-in-class-bedrijven. Hierdoor is de uiteindelijke selectie van 40.000 bedrijven gereduceerd tot 50 tot 60 absolute toppers.

Wat levert duurzaam investeren nou daadwerkelijk op? Pictet heeft dit meetbaar gemaakt door te inventariseren welke bijdrage 50.000 euro kan leveren aan de betere wereld van morgen (zie onderstaande afbeelding).

\"\"

Welke bedrijven zitten er in de portefeuille?

Het fonds telt onderliggend op dit moment 51 bedrijven. De grootste belegging is op dit moment Agilent Technologies. Deze bedraagt zo’n 3,7% van het fondsvermogen. Dichter bij huis vinden we de nationale trots ASML in de portefeuille terug. Maar ook Schneider Electric, Autodesk en Republic Services zijn bekende voorbeelden. In een apart artikel schrijven wij over Waste Management, een ander mooi bedrijf in dit fonds. Daarnaast lichten wij nog graag een paar bedrijven uit dit fonds toe.

Ansys

Ansys is Amerikaans en gevestigd in Canonsburg, Pennsylvania. Het ontwikkelt en verkoopt CAE/multiphysics engineering-simulatiesoftware voor productontwerp, testen en gebruik en biedt wereldwijd zijn producten en diensten aan. Ansys is in 1970 opgericht door John Swanson, die zijn belang in het bedrijf in 1993 aan durfkapitalisten verkocht. Het bedrijf werd op 23 december 2019 onderdeel van de NASDAQ-100-index. Het richt zich op het opleiden van studenten en reikt zo de volgende generatie een hand gedurende de klim naar de arbeidsmarkt. De simulatiesystemen en expertise van Ansys stellen bedrijven in staat om de carbon footprint te verkleinen. Zo werkt het bedrijf samen met zijn relaties aan een schonere wereld. Een voorbeeld hiervan is de elektrische racewagen van Porsche, de 99X Electric .

\"\"

Smurfit Kappa

Smurfit Kappa is een Ierse multinational die duurzame verpakkingen maakt. Het bedrijf is ontstaan door de fusie van Jefferson Smurfit en het Nederlandse Kappa Packaging. Als gevolg is de bijzondere bedrijfsnaam ontstaan. Smurfit Kappa is gespecialiseerd in verpakkingen op papierbasis en het bedrijf heeft ruim 350 vestigingen wereldwijd. Het Ierse bedrijf produceert alle grondstoffen uit eigen papierfabriek. Doordat 100% van de producten duurzaam en herbruikbaar zijn geproduceerd verlaagd het bedrijf de ecologische voetdruk van haar afnemers. Wereldwijd is Smurfit Kappa eigenaar van 67.000 hectare aan bos. Dit wordt beheerd op basis van duurzame ontwikkelingsprincipes. Door een mix van gerecyclede en duurzaam ontwikkelde materialen tilt het Ierse bedrijf verpakkingen naar een nieuw level.

Conclusie

Duurzaamheid speelt een almaar grotere rol voor bedrijven om geldverstrekkers aan te trekken. De duurzaamheidseisen worden tevens strenger en beter in kaart gebracht. Dit is ook overigens een ontwikkeling die in de nabije toekomst naar verwachting niet zal verminderen. Daarom doet menig belegger er goed aan dit in zijn beleggingsvisie op te nemen. Het Pictet Environmental Opportunities Fund weet een glashelder verhaal neer te zetten over het duurzaamheidsbeleid en meet de gevolgen daar van. Als klap op de vuurpijl genereert het fonds een year-to-date-rendement van 14,7%, hetgeen bevestigt dat het milieu rendeert.

*Dit. Stuk. Vormt. Geen. Aankoopaanbeveling.

Scroll naar boven