Rendement oogsten in de landbouw!

Onlangs is een nieuw fonds toegevoegd aan de Mercurius-portefeuille: het DWS Global Agribusiness-fonds. Als gevolg van de geopolitieke spanningen zijn er wijzigingen aangebracht om de portefeuille te positioneren voor de veranderende internationale verhoudingen. Het conflict heeft de export van Oekraïne aan banden gelegd. Het land was massa-exporteur van graan, tarwe, gerst, mais, zonnebloem en bieten. Als gevolg van de disruptie in de distributiekanalen nemen de prijzen gestaag toe. De internationale supply chain is aan het veranderen. Dat zorgt voor nieuwe samenwerkingsverbanden en levert unieke kansen. Beleggen in de landbouw? Daar valt rendement te oogsten.

\"\"

DWS Global Agribusiness fonds

Het DWS Global Agribusiness fonds is gevestigd in Duitsland en wordt beheerd door Stephan Werner. Het doel van Werner is zowel het beleggen in de belangrijkste sectoren van de landbouwmarkt als in veelbelovende ondernemingen verspreid over de hele waardeketen. Hieronder vallen onder andere biotechnologie, landbouwchemicaliën, landbouwtechnologie en grondstoffen. Als gevolg daarvan spreiden de investeringen zich uit van zaaizaad tot aan de supermarkt. De landbouwsector is een wereldwijde dynamische groeimarkt, gedreven door innovatie. Het management maakt gebruik van actief beheer zonder benchmarkoriëntatie. Hierbij wordt gekeken naar de langetermijntrend en innovatieve technologie van de landbouwsector. Welke trends voorziet het fonds en hoe positioneert DWS zich voor optimale resultaten?

Trends en kansen

De trends die het fonds waarneemt in de vraag vanuit de markt zijn de groeide wereldbevolking, meer en bewustere vleesconsumptie, welvaartgroei in opkomende landen en klimaatverandering. De trends bij landbouwleveranciers zijn: zaden en gewasbescherming (optimaal onder alle omstandigheden), AI en massadata gedreven productie, verticale productie, voedselverspilling minimaliseren en proteïnesubstituten.

Het fonds heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en belegd in efficiëntere manieren om de landbouwsector te vormen. Zo zijn er nieuwe mogelijkheden om meer te oogsten, op minder oppervlakte en met een reductie van watergebruik. Tevens wordt er gebruikgemaakt van milieuvriendelijker vormen van gewasbescherming. Hollands glorie schijnt hierin door met vooraanstaande technologie in onder andere het Westland. Door het optimaal benutten van de ruimte in de kassen door verticale oogst slagen Nederlanders er in meer te verbouwen op minder land. Zo is meer dan 10% van de beleggingen gealloceerd naar ons prachtige landje.

\"\"

Conclusie

Ondanks recente disruptie in de distributiekanalen heeft het DWS Global Agribusiness-fonds zijn veerkracht laten zien, hetgeen ons overtuigd in de onderliggende kwaliteit van het fonds. Tevens sluit het fonds aan op de beleggingsovertuiging van Mercurius Vermogensbeheer, namelijk het verslaan van de markt door langetermijntrends te volgen en innovatieve bedrijven met sterke onderliggende cijfers te selecteren. Diversificatie speelt een belangrijke rol en de landbouwsector is hier een zeer welkome aanvulling op. In samenwerking met DWS denken wij mooie rendementen te oogsten.

*Dit stuk vormt geen aankoopaanbeveling.

Scroll naar boven