Opkomende landen

Small Caps uit opkomende landen dragen bij aan een de diversificatie van de portefeuille en daardoor aan een verbeterde risico-rendement-verhouding. Mercurius heeft een positie in deze tak van de markt ingevuld met het JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund. Graag voorzien wij u van een toelichting op het fonds en de onderliggende posities.

\"\"

JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund

J.P. Morgan kent haar oorsprong in 1799 in New York. Sinds haar start tot de dag van vandaag is het vermogen onder beheer uit gegroeid tot meer dan 500 miljard dollar. Hiermee is het een grote naam en daarmee groeit de mogelijk om invloed uit te oefenen op de markt door middel van de beursgenoteerde bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Het fonds doet dit aan de hand van de ESG randvoornwoorden. Daarnaast zoekt het Emerging Markets fonds naar de small caps die uit zullen groeien tot de large caps van morgen.

Bedrijven uit de portefeuille

De portefeuille is gespreid over 101 bedrijven die elk zorgvuldig zijn geselecteerd zijn aan de hand van sterke cashflows, lange termijn businesscase, goed management en een grote nadruk op duurzaamheid. Daarnaast is de portefeuille ingericht op de kansen in de markt en niet aan de hand van de benchmark. Hierdoor is de opbouw van de portefeuille uniek en zien we een brede spreiding terug. Onlangs zijn er een aantal nieuwe posities bijgekomen en hieronder lichten we graag één zo\’n nieuwe parel toe.

Guangzhou Kingmed

Guangzhou Kingmed is een Chinees bedrijf dat onafhankelijk klinisch laboratorium onderzoek verricht. Hieronder valt bloedonderzoek onder andere in immunologie en onderzoek op genen gebaseerde moleculaire testen. Het biedt oplossingen voor bloed-, cardiovasculaire-, auto-immuun-, en endocriene ziektes. Daarnaast focust het bedrijf zich op neurologische-, en hormonale ziektes en is het pionier op nutriënten management. In een wereld waar mensen steeds ouder worden is het belang voor healthcare flink toegenomen. Daarnaast nemen de wetenschappelijke mogelijkheden omtrent preventieve behandelingen in een exponentieel tempo toe. Hierdoor werkt Guangzhou Kingmed op de voorste linie aan de \’cutting edge\’ technologie voor een langer en vitalere levensduur. Beleggers hebben met dit aandeel 600% waarde toename geprofiteerd de afgelopen vijf jaar en de glans is er nog niet vanaf.

\"\"

Conclusie

Small caps bieden in opkomende landen bieden een mooi toevoeging aan de portefeuilles van Mercurius. In tijden van rente verhoging en een sterke dollar zijn small caps met relatief lage schulden gunstig gepositioneerd. Daarnaast is het een uitstekende manier om de diversificatie van de portefeuille te verbeteren. Momenteel staat het fonds -10,3% Year-To-Date, echter is het een fundamenteel sterke selectie en verwachten wij glansrijke rendementen te realiseren met het fonds.

*Dit stuk vormt geen aankoopaanbeveling.

Scroll naar boven