Rendement februari 2023

Momenteel heerst er onrust op de financiële markten als gevolg van het omvallen van SVB en de perikelen rond Credit Suisse. Hierdoor bevinden centrale banken zich in een lastig dilemma: beperkten ze de gevolgen van de inflatie of steunen de economie in een lastige periode? De Amerikaanse overheid stelt velen gerust door garant te staan voor de tegoeden van de omgevallen bank. Gelukkig hebben de portefeuilles van Mercurius erg weinig exposure naar de SVB. Hoe sluiten de portefeuilles van Mercurius de maand februari af?

\"\"

ChatGPT verbreekt de hegemonie van techgigant Google. Jarenlang was een online zoekmachine synoniem met Google. Maar voor het eerst in lange tijd ondervindt Google concurrentiedruk vanwege de slimme kunstmatige intelligentie van Microsofts Bing. Het belangrijkste verdienmodel van Google, de online zoekmachine, zal nu een geheel nieuwe dimensie krijgen, omdat Bings chatbot in staat is om vragen te beantwoorden in plaats van alleen maar websites aan te bevelen. Slechts twee maanden na de introductie van de chatbot heeft het programma al 100 miljoen gebruikers.


\"\"

In 2023 zal het moederbedrijf van Facebook zich voornamelijk richten op het verhogen van de winstgevendheid, daarbij zal er ook gesneden worden in het personeelsbestand! Mark Zuckerberg kondigde dit aan tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers in februari. Het komende jaar zal in het teken staan van efficiëntie, waarbij de nieuw gevonden winsten voornamelijk naar de beleggers zullen gaan. Het enthousiasme onder beleggers was groot, hetgeen resulteerde in een stijging van maar liefst 65% van het Meta-aandeel year-to-date. Ook Twitter, SalesForce en Amazon snijden in de personeelskosten.


\"\"

In het regeerakkoord van Rutte IV werd aangekondigd dat Box 3-belasting zal worden geheven op basis van werkelijk gerealiseerde rendementen in plaats van fictieve rendementen.

Staatssecretaris van Fiscaliteit Marnix van Rij twijfelt echter aan de haalbaarheid van de aangekondigde heffing per 2026. Dit zou eerlijker zijn, aangezien de werkelijke rendementen soms sterk afwijken van de fictieve rendementen. Toch stelt hij een alternatieve methode voor die nog steeds is gebaseerd op een fictief rendement, maar verfijnder is dan de huidige methode. Op korte termijn zal de Kamer in gesprek gaan over de toekomst van de rendementsheffing in box 3.


\"\"

De inflatie daalt trager dan verwacht, waardoor de Fed vreest voor opwaartse loondruk vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Met name in de dienstensectoren blijven de prijzen hoog. Bovendien blijft de aandelenmarkt gericht op het inflatievooruitzicht. De ijdele hoop van beleggers op verlaging van de rente in 2023 leek als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Kortom: de prijzen moeten eerst significant dalen voordat de renteverhogingen tot een einde komen.

\"\"

Rendement:

\"\"

Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten). En gebaseerd op een beheerfee van 1% ex btw.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Scroll naar boven