Rendement oktober 2023

De stijging van de rente in de afgelopen vier maanden werd voornamelijk gedreven door het uitblijven van een Amerikaanse recessie. In reactie hierop waarschuwde de centrale bank dat de rentetarieven langer op een hoog niveau zullen blijven. Hierdoor is het rendement op aandelen voor het eerst deze eeuw in lijn gekomen met het initiële rendement op obligaties. De verminderde inflatie draagt tevens bij aan een positief reëel rendement op beleggingen. Richten we ons al op het begin van de eindejaarsrally? En hoe sluiten de portefeuilles van Mercurius de maand oktober af?

\"\"

De Japanse centrale bank heeft aangekondigd het ruime monetaire beleid van de afgelopen 20 jaar stop te zetten. Deze beslissing maakt het voor Japanse institutionele beleggers minder aantrekkelijk om te investeren in buitenlandse markten. Gezamenlijk vertegenwoordigen Japanse beleggers ongeveer 3.000 miljard dollar aan buitenlandse obligaties. Op dit moment zijn Japanse investeerders in het bezit van 9,3% van alle Nederlandse staatsobligaties en beheren ze 33% van de Amerikaanse bedrijfsobligaties. De geleidelijke verkoop van staatsobligaties kan de langetermijnrentes opwaarts duwen. Deze ontwikkeling heeft wereldwijd invloed op de dynamiek van de financiële markten.


\"\"

In de Verenigde Staten laten bedrijfswinsten in het derde kwartaal een stijging zien van 3,7%. Dit komt na drie opeenvolgende kwartalen van bescheiden winstdalingen. Aan de andere kant van de wereld, in Europa en Azië, blijven bedrijfsresultaten nog achter.

De inflatie is in de loop van het jaar voortdurend afgenomen, en voor de komende 12 maanden wordt een verdere daling verwacht. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid toe. In de Verenigde Staten staat de werkloosheid momenteel op 3,9%. Europa volgt dezelfde trend, met een stijgende werkloosheid. Deze ontwikkelingen in inflatie en werkloosheid openen de deur voor mogelijke renteverlagingen door centrale banken.


\"\"

Het vooruitzicht van de energietransitie is dit jaar niet al te rooskleurig. Er worden veel windmolenprojecten op zee afgeblazen, mede vanwege gestegen kosten en het uitblijven van subsidies. Desondanks zijn er nog steeds boeiende investeringsmogelijkheden beschikbaar.

Op de langere termijn hebben de huidige hoge olieprijzen en geopolitieke spanningen de noodzaak van de energietransitie alleen maar benadrukt. Vooral voor landen met beperkte fossiele brandstofreserves binnen hun grenzen, zoals veel landen in de EU en Japan, vormt groene energie een strategie om minder afhankelijk te worden van buitenlandse leveranciers.


\"\"

In het Belastingplan 2024 wordt het tarief voor box 3 aangepast. De vermogensbelasting stijgt van 32% naar 36% per 1 januari 2024. Deze 36% wordt geheven over het forfaitaire rendement.

Het belastingvrije vermogen waarover je in 2024 geen vermogensbelasting hoeft te betalen is €57.000 per persoon. Voor fiscale partners bedraagt het totale belastingvrije vermogen in 2024 €114.000. Wil je jouw vermogensbelasting ook verminderen? Pensioen beleggen is een manier.

\"\"

Rendement oktober:

\"\"

Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten). En gebaseerd op een beheerfee van 1% ex btw.

*De waarde van uw belegging kan dus fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden dus geen garantie voor de toekomst.

Scroll naar boven