Rendement november 2023

De maand november was een bijzonder gunstige maand voor beleggers. De eindejaarsrally werd aangewakkerd door het vooruitzicht op een rentedaling, waar niet alleen obligaties, maar ook aandelen van profiteerden. Eind oktober bereikte de Amerikaanse tienjaarsrente kortstondig ruim 5 procent om vervolgens snel te dalen. Gunstige inflatiecijfers en toenemende werkloosheid zorgen voor meer mogelijkheden tot een mogelijke renteverlagingen volgend jaar. Hoe sluiten de portefeuilles van Mercurius de maand november af?

\"\"

Zowel de Federal Reserve als de ECB lijken van koers te veranderen wat betreft het rentebeleid. Hoewel ze de inflatie nog niet geheel hebben beteugeld, lijkt het tijdperk van renteverhogingen voorlopig voorbij. Tijdens de laatste persconferentie van 2023 meldde Fed-baas Jerome Powell dat er discussies waren gestart over renteverlagingen.

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank ging nog niet zo ver. Ze benadrukte wel dat het monetaire beleid al sterk voelbaar is in de economie en dat hogere lonen nu lijken af te gaan van bedrijfswinstmarges, terwijl ze eerder werden doorberekend. Voordat een discussie over lagere rentes kan beginnen, wil Lagarde bevestiging zien dat dit zo blijft.


\"\"

De markt werd in 2023 geduwd door de populaire \’Magnificent Seven\’-aandelen, die allemaal een marktwaarde van 1 biljoen dollar hebben bereikt. Deze zeven bedrijven vertegenwoordigen 30% van de S&P500. Nvidia voert de lijst aan met een rendement van meer dan 240% year-to-date. De november-rally is echter niet uitsluitend te danken aan deze zeven bedrijven, ook de overige 493 bedrijven droegen bij aan het succes. Oorspronkelijk aangeduid als de \’Mediocre 493\’ dit jaar, lijken deze bedrijven zich nu klaar te stomen om opnieuw bij te dragen aan de groei van de S&P500.


\"\"

Alibaba heeft een nieuw kunstmatige-intelligentiemodel geïntroduceerd genaamd Tongyi Qianwen, met GenAI. Hiermee hoopt het te concurreren met Amazon en Microsoft. Door gebruik te maken van geavanceerde deeplearningtechnieken, vertoont het model opmerkelijke vaardigheden op het gebied van taalverwerking, computervisie en andere toepassingen van kunstmatige intelligentie. Een opvallend kenmerk van het Alibaba AI-model is het vermogen om enorme hoeveelheden gegevens met ongekende snelheid te verwerken, waardoor bedrijven worden voorzien van efficiënte en nauwkeurige inzichten.


\"\"

Dit jaar verloopt de economische groei in Europa en China niet voorspoedig. De Verenigde Staten vormen hierop een uitzondering met een opmerkelijk zachte landing, ondanks talrijke renteverhogingen. Nu de afkoeling van de economie zichtbaarder wordt begint de arbeidsmarkt af te koelen.

Hoewel er krantenkoppen zijn geweest over ontslagen bij bedrijven als EY, Hasbro en Spotify, tonen de gegevens aan dat het aantal ontslagen nog relatief laag is. Maar de vraag naar werknemers, met name in de professionele sectoren, is afgenomen. Het aantal openstaande vacatures is gedaald. En het aannemen van personeel is aanzienlijk vertraagd sinds het hoogtepunt in oktober 2021.

\"\"

Rendement november:

\"\"

Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten). En gebaseerd op een beheerfee van 1% ex btw.

*De waarde van uw belegging kan dus fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden dus geen garantie voor de toekomst.

Scroll naar boven