Rendement maart 2024

In de maand maart bleven de beurzen stijgen. Aandelenindices als de S&P 500 en de AEX stegen verder en tikten opnieuw recordniveaus aan. Technologiebedrijven doen het goed, met name vanwege de verwachting dat kunstmatige intelligentie de bedrijfswinsten van techbedrijven goed zal doen. Maart was ook de maand van de inflatie, die hoger uitviel dan verwacht. Hoe hebben de portefeuilles van Mercurius het gedaan?

Inflatiecijfers

Centrale banken stellen al langere tijd renteverlagingen in het vooruitzicht. De rente werd in 2022 fors verhoogd om de oplopende inflatie te verlagen. Na het dalen van de inflatiecijfers rekent de markt op opeenvolgende renteverlagingen. Recente Amerikaanse inflatiecijfers tonen echter dat het inflatiepercentage niet gemakkelijk daalt tot het streefcijfer van 2 procent. De inflatie liep in maart licht op. De zorg bestaat dat de inflatie niet verder daalt of mogelijk zelfs weer verder zal stijgen. De tegenvallende inflatiecijfers temperen de verwachting van snelle renteverlagingen. Vooral de diensteninflatie blijft hardnekkig hoog. Ook energie en brandstoffen leveren weer een bijdrage.

De afgelopen maanden zetten de financiële markten in op een zogenaamde ‘zachte landing’, waarbij het centrale banken lukt om de economie af te koelen en de inflatie af te remmen, zonder dat de economie in een stevige recessie komt. Door de weerbarstige inflatiecijfers twijfelen meer analisten aan de komst van een zachte landing. De inflatiecijfers van de komende maanden zullen een cruciale rol spelen en op de voet gevolgd worden.

Bank of Japan verhoogt na zeventien jaar de beleidsrente

De Bank of Japan (BoJ) verhoogde in maart de rente van -0,1% naar een bandbreedte tussen de 0% en 0,1%. Het is de eerste verhoging van het rentetarief sinds 2007 en daarmee een historische stap. Verder maakte de bank bekend te stoppen met belangrijke maatregelen om de Japanse economie te steunen, zoals de zogenaamde yield curve control, waarbij de lange rente kunstmatig onder een bepaald niveau gehouden wordt. De Japanse centrale bank zegt langzaam terug te kunnen keren naar normaal monetair beleid.

De beleidswijziging werd verwacht, omdat de Japanse economie zich redelijk hersteld heeft sinds de coronapandemie. Eveneens zijn grote Japanse bedrijven gezamenlijk akkoord gegaan met een loonstijging van ongeveer 5% dit jaar, een loonstijging die lange tijd niet heeft plaatsgevonden. Volgens sommige economen komt hiermee het einde van de eindeloze stagnatie van de Japanse economie in zicht, na het knappen van de financiële zeepbellen in 1990.

China

Net als Japan in 1990 heeft China grote zeepbellen die nu leeg beginnen te lopen. Wie naar de Chinese economie kijkt, ziet hoe in de grote steden de huizenprijzen in vrijwel hetzelfde tempo zijn gestegen als destijds in Japan.

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch maakte bekend dat de rating van China’s langetermijnverwachting is bijgesteld van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Oorzaak hiervan zijn onder meer de grotere financiële risico\’s voor het land. China heeft grote overheidsschulden en de vastgoedsector krijgt harde klappen, nu een van China’s grootste projectontwikkelaar Evergrande failliet is gegaan. Chinese burgers, die dikwijls belegd zijn in vastgoed, zien hun vastgoed in waarde dalen.

Daarnaast lijkt Xi Jinping meer nadruk te leggen op politieke dan op economische doelen. Oplopende geopolitieke spanningen zorgen voor toenemend protectionisme, wat zijn effect heeft op de Chinese exportcijfers. Investeringen uit het buitenland kelderden met 82 procent ten opzichte van vorig jaar. Waar westerse beurzen recordniveaus bereiken, zijn Chinese aandelen weggezakt.


In onderstaand overzicht kunt u het rendementsverloop per portefeuille vinden.

Rendementsoverzicht:

2024 t/m Maart202320222021202020192018
Defensief2,08%7,6%-18,4%6,5%3,6%11,3%-6,7%
Gem Def.3,03%9,8%-20,9%11,1%4,2%14,4%-5,9%
Neutraal5,19%13,1%-25,1%13,0%9,2%18,6%-7,9%
Gem Off.5,99%14,5%-26,9%15,3%9,3%19,2%-8,4%
Offensief7,66%16,6%-29,4%20,0%10,0%21,3%-8,0%

Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten). En gebaseerd op een beheerfee van 1% ex btw.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Scroll naar boven