India: \’s Werelds snelst groeiende economie

Mumbai

In India worden momenteel de grootste democratische verkiezingen uit de geschiedenis gehouden, met 940 miljoen geregistreerde kiezers. President Narendra Modi hoopt de verkiezingen te winnen met beloften van economische groei. Modi is populair en kan zijn beloften onderbouwen met solide economische resultaten uit het verleden. Onder de president is het land uitgegroeid tot de vijfde economie van de wereld, met een jaarlijks groeipercentage van 9,2%.

Opmerkelijke groei

India heeft de afgelopen decennia een opmerkelijke economische groei doorgemaakt. Belangrijke aspecten van de economische ontwikkeling van India zijn:

  • Demografie: India heeft een jonge en snelgroeiende bevolking. Een groot deel van de bevolking is in de werkzame leeftijd. De vergrijzing is in India aanzienlijk minder dan in omringende en westerse landen.
  • Sterke binnenlandse markt: India heeft een enorme binnenlandse markt met meer dan een miljard mensen. Dit creëert mogelijkheden voor bedrijven om te groeien en te investeren in verschillende sectoren.
  • Technologische vooruitgang: India heeft een snelgroeiende IT- en technologie-industrie, met techhubs als Bangalore of Mumbai, het financiële centrum. De groei van de IT-sector heeft bovendien bijgedragen aan de ontwikkeling van andere sectoren.
  • Buitenlandse investeringen: India heeft aanzienlijke buitenlandse investeringen aangetrokken, zowel in de vorm van directe investeringen als portefeuille-investeringen. Dit heeft geholpen bij het financieren van infrastructuurprojecten, het stimuleren van industriële groei en het verbeteren van de productiviteit.
  • Infrastructuurontwikkeling: India heeft geïnvesteerd in infrastructuurprojecten zoals wegen, havens, luchthavens en energievoorziening. Dit heeft de connectiviteit verbeterd en investeringen in andere sectoren mogelijk gemaakt.

Economische hervormingen

Belangrijke aanjager van de sterke groei van de Indiase economie zijn de economische hervormingen in 1991. Deze hervormingen, vaak aangeduid als het \”New Economic Policy\” of \”Liberalization, Privatization, and Globalization (LPG)\”, werden ingevoerd onder het premierschap van Narasimha Rao. Enkele belangrijke kernpunten van deze hervormingen zijn:

  • Liberalisering van de economie: India begon met het geleidelijk liberaliseren van zijn economie door beperkingen op buitenlandse directe investeringen (FDI) deels terug te draaien, import te verruimen en buitenlandse handel te bevorderen. Deze stappen openden de deur voor meer buitenlandse investeringen en uitgebreidere handelsbetrekkingen met andere landen.
  • Privatisering: De regering begon met het privatiseren van staatsbedrijven en het beperken van de overheidsbemoeienis in verschillende sectoren van de economie. Dit leidde tot een grotere efficiëntie en concurrentie binnen de industrieën en verbeterde de productiviteit.
  • Deregulering: De regering begon met het verminderen van de bureaucratische belemmeringen en regelgeving die de groei van bedrijven en industrieën beperkten. Dit creëerde een gunstiger klimaat voor investeringen en zakendoen in India.

Vooruitzichten

J.P. Morgan Asset Management voorspelt dat de Indiase economie de komende tien tot vijftien jaar een nominale groei van ongeveer 10% per jaar zal laten zien. Hiermee is India een van de meest aantrekkelijke opkomende markten om te beleggen. Naarmate het moeilijker wordt om groeivooruitzichten te vinden in een wereld van meer strikte kredietvoorwaarden kunnen Indiase markten bijzonder aantrekkelijk worden voor wereldwijde beleggers. Deze prognose wordt kracht bijgezet door India\’s bedrijfsvriendelijke beleid, met lagere vennootschapsbelasting en soepeler kredietvoorwaarden voor de industrie. Ten slotte blijven de bedrijfswinsten van Indiase bedrijven groeien, in lijn met de groei van het nominale BBP van het land. Dit in tegenstelling tot vrijwel alle overige opkomende economieën. Hiermee is India een van de weinige opkomende markten waarin aandelenbeleggers daadwerkelijk kunnen profiteren van de onderliggende economische groei.

Uitdagingen

De Indiase economie wordt geconfronteerd met verschillende uitdagingen die haar groei en ontwikkeling kunnen beïnvloeden. Een belangrijke uitdagingen zijn armoede en ongelijkheid: Ondanks de economische groei blijft armoede een groot probleem in India, met een aanzienlijk deel van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft. Ook is er sprake van aanzienlijke ongelijkheid, zowel op het gebied van inkomensverdeling als op regionaal niveau. Verder vormt werkloosheid een uitdaging. India kampt met hoge werkloosheidscijfers en een groot deel van de beroepsbevolking werkt in de informele sector, waar arbeidsrechten en sociale bescherming vaak ontbreken. Ten slotte vormen corruptie en bureaucratische belemmeringen een obstakel voor het bedrijfsleven en voor investeringen in India. Zij maken de overheidsdiensten minder efficiënt en schaden het vertrouwen in de overheid.

Mercurius en India: Power Grid Corporation of India Limited

Mercurius Vermogensbeheer heeft Indiase aandelen in de portefeuille. Eén hiervan is Power Grid Corporation of India Limited, een energietransmissiebedrijf dat zich bezighoudt met de planning, implementatie, exploitatie en onderhoud van het zogenaamde Inter-State Transmission System (het Indiase energietransmissiesysteem) Daarnaast biedt het concern telecom- en adviesdiensten aan. Power Grid Corporation domineert het Indiase transmissienetwerk met 86%. De transmissiediensten omvatten de transmissie van bulkstroom tussen de verschillende staten van India, bestaande uit hoogspanningsnetwerken. Adviesdiensten omvatten advies omtrent de transmissie-, distributie- en telecomsector. 51% van de aandelen is in handen van de Indiase overheid, investeerders bezitten de rest. Het concern innoveert voortdurend met de nieuwste technologie, zoals Smart Grid, een intelligent energienet waar een slim meet- en regelsysteem aan verbonden is. Dit zorgt ervoor dat het aanbod van de verschillende energiebronnen kan worden afgestemd op de vraag voor huishoudens en bedrijven. Het aandeel Power Grid Corporation (NSE:POWERGRID, ISIN: INE752E01010) presteert al een aantal jaren op rij erg goed.

Meer weten over Power Grid Corporation of India Limited? Klik hier.

Scroll naar boven